Hulpmiddel

Quickscan voor talentontwikkeling havo-vwo

Redactie TalentStimuleren
2 juli 2013 | 1 minuut lezen

De quickscan havo-vwo is een hulpmiddel om te komen tot een gezamenlijke visie en uitgangspunten voor talentontwikkeling op havo en vwo.

De quickscan bestaat uit twee soorten vragen. In het eerste deel (koers) beantwoorden u en uw collega's ieder voor zich enkele vragen over de leerlingen waarop u zich wilt richten en over het curriculum van een talenten[programma. In het tweede deel (kleur) geeft u antwoord op een aantal stellingen die betrekking hebben op de praktijk, om zo uw kijk op talentontwikkeling nader in te kleuren. Dat leidt tot een aantal uitgangspunten voor talentontwikkeling. Deze uitgangspunten vergelijkt u, in een gesprek, met de resultaten van uw collega's om tot een gezamenlijke benadering te komen.

Deze quickscan voor talentontwikkeling is in 2009 ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs, en getest door de ontwikkelscholen van het SLO netwerk 'Brede talentontwikkeling'. In 2015 is de quickscan aangepast en zijn er een havo/vwo en een vmbo-versie gemaakt.

1 document toegevoegd