Binnen onderwijs: Havo/vwo

Rubrics voor algemene vaardigheden in vo onderbouw

Wat zijn rubrics?

Een rubric is een analytische beoordelingsschaal voor bijvoorbeeld een vaardigheid. In een analytische beoordelingsschaal staan aan de linkerzijde onder elkaar een beperkt aantal criteria waarop men de vaardigheid wil beoordelen. Een rubric is niet alleen geschikt voor de eindbeoordeling door de docent of de leerling, maar is ook te gebruiken voor tussentijdse evaluatie en voor zelfbeoordeling en -reflectie door de leerling. Met een rubric kan een docent of leerling leerervaringen evalueren, de voortgang bewaken, reflecteren of nagaan of vaardigheden voldoende worden beheerst en of er nog oefening nodig is.

Wie rubrics gebruikt om vaardigheden te beoordelen doet er goed aan om leerlingen van meet af aan bij deze manier van beoordelen te betrekken. Door criteria en niveaus vooraf met leerlingen te bespreken [of te bepalen] kunnen leerlingen zich beter op hun taak voorbereiden en zullen zij beter in staat zijn die naar behoren uit te voeren.

Voorbeelden van rubrics

Hier treft u voorbeelden van rubrics aan die betrekking hebben op de volgende algemene vaardigheden:

  • informatie verwerven, verwerken en verstrekken
  • probleem oplossen
  • mondeling communiceren
  • plannen en organiseren
  • samenwerken
  • presenteren
  • reflecteren

 

Gerelateerde items

  Cursus curriculumontwerp
  Curriculumontwerp, van les naar leerlijn

11673
Bron: SLO, Enschede
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties