Hulpmiddel

Format voor beleidsplan talentontwikkeling

Redactie TalentStimuleren
19 december 2013 | 1 minuut lezen

In het format beleidsplan kunt u kort en bondig het beleidsplan talentontwikkeling formuleren. Dit kunt u doen nadat u een visie op talentontwikkeling heeft geformuleerd. In het eerste format wordt een toelichting gegeven op de verschillende onderdelen. Vervolgens vindt u een lege versie die u kunt vullen met uw eigen school specifieke beleidspunten.

Dit format maakt deel uit van de ontwikkelcyclus voor talentontwikkeling. De ontwikkelcyclus gaat uit van een aantal stappen (onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren), om zodoende te komen tot een gestructureerde aanpak voor talentontwikkeling.

1 document toegevoegd