Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Filling the gap

Het vwo is bij uitstek het schooltype dat leerlingen opleidt voor een vervolgopleiding in de wetenschap - vwo staat immers voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Maar bereidt het vwo de leerlingen daar wel voldoende op voor?

Eerstejaars studenten geven aan op het vwo vaak te weinig geoefend te hebben met het soort Engels dat ze in het wetenschappelijk onderwijs nodig hebben - het ''academic English''.

Deze site geeft een aantal lesideeën waarmee het gat tussen vo-Engels en wo-Engels wellicht gedicht kan worden, onder het motto To fill the gap: Mind the gap!

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties