Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Profileer je talent!

Talentontwikkeling is voor een speciale groep leerlingen die zich verder willen verdiepen in een specifiek talent. Hierbij worden de leerlingen goed voorbereid op (eventueel) vervolgonderwijs binnen dit interessegebied.

Bij arrangementen die in het kwadrant 'Profileer je talent' vallen, krijgen leerlingen de mogelijkheid hun specifieke talent verder te ontwikkelen en te profileren. Men maakt gebruik van inhoudelijke experts door samenwerking aan te gaan met verenigingen, bedrijven, hbo en universiteiten. Of een leerling wordt inhoudelijk begeleid door een docent die kennis heeft van een specifiek interessegebied.

Omdat dergelijke arrangementen een extra tijdsinvestering van de leerling vragen, betekent het in de regel dat er sprake is van het compacten van de reguliere havo/ vwo leerstof. Daar moet de leerling dus wel toe in staat zijn. De meeste arrangementen voorzien in een toelatings/ selectieprocedure waarin gekeken wordt of de opleiding/ het arrangement en de leerling matchen.

Schoolportretten
International Business College bovenbouw havo en gepersonaliseerde aanpak bij Engels. (dit schoolportret bevat ook aspecten van het kwadrant 'Verdiep je talent' ) OSG Sevenwolden
Excellentieprogramma voor talentvolle leerlingen in de bovenbouw havo
(dit excellentieprogramma  betreft ook de kwadranten 'Verdiep je talent' en 'Ontdek je talent')
Goois Lyceum Bussum
Theaterhavo voor leerlingen onderbouw havo Christelijk College Nassau- Veluwe Harderwijk
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties