Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Ontdek je talent!

Talentontwikkeling voor alle leerlingen. Leerlingen kunnen kennismaken met verschillende interessegebieden. Talentontwikkeling staat los van het reguliere lesprogramma, waarbij leerlingen kunnen kiezen uit een zeer divers aanbod.

Arrangementen die binnen het kwadrant 'Ontdek je talent' vallen, hebben als eerste doel dat alle leerlingen de mogelijkheid krijgen leerervaringen op te doen in diverse talentgebieden die buiten het reguliere curriculum vallen. Zij kunnen op deze manier ontdekken waar hun interesses liggen. De arrangementen verruimen de horizon van alle leerlingen.

 

Schoolportretten

Excellentieprogramma voor talentvolle leerlingen in de bovenbouw havo
(dit excellentieprogramma betreft ook de kwadranten  'Profileer je talent' en 'Verdiep je talent')

Goois Lyceum Bussum
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties