Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Daag jezelf uit!

Talentontwikkeling is bestemd voor leerlingen die over de volle breedte van het onderwijs (zeer) goed (kunnen) presteren. Deze leerlingen worden extra uitgedaagd om hun talent(en) verder te ontwikkelen en te verdiepen.

De arrangementen die binnen het kwadrant 'Daag jezelf uit' vallen, zijn bedoeld voor leerlingen die binnen het curriculum werken aan een brede ontwikkeling door extra examenvakken te kiezen of één of meer examenvakken op een hoger niveau af te ronden.

Ook de arrangementen die specifiek voor (hoog)begaafde leerlingen zijn bedoeld, vallen binnen het kwadrant 'Daag jezelf uit'. Hiertoe behoren zowel arrangementen van scholen die zich profileren als begaafdheidsprofielscholen, als scholen die peergroeponderwijs mogelijk maken. Er is vaak sprake van een didaktiek en pedagogische begeleiding die is afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen, met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Zo worden zij uitgedaagd het beste uit zich zelf te halen en 'voor hun eigen top' te gaan. Deze scholen bieden vaak een rijk palet aan onderwijsaanpassingen die deels ook vallen onder één of meer andere kwadranten, bijvoorbeeld vakspecifieke verrijkingsmogelijkheden in de klas (Verdiep je talent!) of deelname aan Olympiades en universiteitsprogramma's (Profileer je talent).

Schoolportretten
Versneld en verrijkt vwo Helen Parkhurst, Almere

Econasium voor havo en vwo bovenbouw: Duurzaam leren, duurzaam leven
(dit schoolportret bevat ook aspecten van het kwadrant 'Profileer je talent')

Comenius Lyceum Amsterdam
Via Hageveld, aparte vwo-afdeling voor leerlingen met een hoog ontwikkelingspotentieel College Hageveld Heemstede
Doorgaande lijn po-vo voor getalenteerde leerlingen Stedelijk Lyceum Zutphen

Academische Leerroute voor alle vwo-leerlingen                         

(dit schoolportret bevat ook aspecten van de kwadranten 'Verdiep je talent' en 'Ontdek je talent')

Ichthus College Dronten
Gymnasium Plus op het Odulphus, een zee aan ruimte voor begaafde leerlingen. Odulphus Lyceum Tilburg
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties