Nieuwsoverzicht Bewaren

Respondenten gezocht: Onderzoeksproject 'Lesgeven aan begaafde leerlingen'

3 september 2015

De afdeling van Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam zoekt respondenten voor haar nieuw gestarte onderzoeksproject Lesgeven aan begaafde leerlingen; Een Nederlands onderzoek naar overtuigingen van docenten over hoogbegaafde/excellente leerlingen.  Dit onderzoek, onder leiding van dr Brian Godor, sluit aan bij het door staatsecretaris Sander Dekker gelanceerde Plan van Aanpak Toptalenten. In deze studie staat de rol van de onderwijzers in het basisonderwijs centraal.

Excellentie in het basisonderwijs is een belangrijk speerpunt in het nationale onderwijsbeleid. Er is echter nog weinig inzicht in hoe dat binnen de basisscholen vorm gegeven kan worden. Onderwijzers worstelen met de vraag hoe en een curriculum te maken voor hoogbegaafden en hoe die dan te beoordelen. Het onderzoek wil ontdekken hoe onderwijzers denken en een mening hebben over hoogbegaafdheid en welke pedagogische keuzes hieruit voortkomen.

Het onderzoek spitst zich toe op onderwerpen zoals het gevoel van de plaats van de hoogbegaafde leerling in de klas, gebruikte soorten van differentiatie van leerlingen, beoordeling van verrijking en verdieping van het curriculum, en het verband tussen verrijking en het formele leerplan. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor de professionalisering van het basisonderwijs op het gebied van toptalenten en faciliteert scholen bij het invoeren van onderwijs aan hoogbegaafden.

Oproep tot deelname

Het onderzoek richt zich op Nederlandse basisschooldocenten en loopt tot 1 oktober 2015. Geïnteresseerde onderwijzers en/of scholen kunnen zich voor het onderzoek melden bij dr. Brian Godor. Op verzoek kan na afloop per deelnemende school een analyse van de uitkomsten van betreffende school gemaakt worden.  

Nadere informatie

Projectleider: Dr. Brian Godor, Assistant Professor, Department of  Pedagogical and Educational Sciences

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, e-mail: kooistra@fsw.eur.nl; tel: 010 408 2135

2423
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties