Nieuwsoverzicht Bewaren

Welke ideeën heeft u voor onderwijs2032?

30 mei 2015

Ideeënbus Onderwijs2032 over persoonsvorming

De discussie over het onderwijs van de toekomst gaat vooral over de drie hoofddoelen van onderwijs: kennis voor leren en werk, maatschappelijke toerusting en persoonsvorming. Via de ideeënbus van  het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling is het mogelijk om ideeën aan te dragen en mee te denken over het hoofddoel persoonsvorming dat betrekking heeft op de persoonlijke groei en ontwikkeling van leerlingen.

Welke bijdrage kan het onderwijs leveren aan persoonsvorming en talentontwikkeling?

Onderwijs draagt bij aan het stimuleren van leerlingen om hun talenten ten volle te benutten en het beste uit zichzelf naar boven te halen. Onder andere door de randvoorwaarden te creëren waarbinnen leerlingen zich kunnen ontwikkelen, door hun creativiteit te prikkelen en het zelfvertrouwen van leerlingen te vergroten.

De volgende deelonderwerpen en bijbehorende vragen zijn hierbij bijvoorbeeld van belang:

  • Talenten ontwikkelen: Wat kun je op school leren om je talenten, kwaliteiten en interesses te ontdekken en ontwikkelen?
  • Identiteitsontwikkeling: Wat kan de school je leren om zelfbewust en met een zelfvertrouwen eigen keuzes te maken? Hoe kun je een realistisch zelfbeeld en evenwichtige identiteit ontwikkelen?
  • Creativiteit: Hoe kan de school creatief denken en ontwerpvaardigheden stimuleren?

Wat zijn jouw ideeën over talentontwikkeling, identiteitsontwikkeling en creativiteit in het onderwijs? Welke andere vragen zijn relevant en op welke manieren kan hier concreet invulling aan gegeven worden in het onderwijs?

Ga naar de ideeënbus en denk mee!

2361
Reageren
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties