Nieuwsbericht

Eleonoor van Gerven programmamanager Kenniscentrum Hoogbegaafdheid

Profielfoto van Minka Dumont
2 juni 2023 | 2 minuten lezen

Vanaf 1 juni 2023 is Eleonoor van Gerven de programmamanager van het landelijke Kenniscentrum Hoogbegaafdheid. In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelt het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) het Kenniscentrum. Het doel is delen van kennis vanuit beleid, wetenschap en praktijk over talentvolle, creatieve en hoogbegaafde leerlingen en het versterken van bestaande netwerken. In 2022 is het Kenniscentrum van start gegaan. Eleonoor van Gerven zal in de komende periode zorgen voor het verder uitbouwen van een duurzaam kenniscentrum.

Eleonoor van Gerven is een bekende in het hb-veld. Zij schreef meerdere publicaties over hoogbegaafde kinderen en jongeren, zoals ‘Passend onderwijs voor begaafde leerlingen’ (samen met Sylvia Drent), ‘Aan de slag met slimme kleuters’, ‘De Gids. Over begaafdheid in het onderwijs’ en ‘Hoe dan?!’ Pakkend onderwijs aan begaafde leerlingen’ (samen met Anouke Bakx en Annemieke Weterings-Helmons). 

Eleonoor promoveerde op het opleiden van leraren tot specialist begaafdheidsonderwijs (Raising the bar. The competencies of specialists in gifted education). Ze ontwikkelde onder andere de geaccrediteerde post-hbo-registeropleiding Specialist Begaafdheid PO/VO en de post-hbo-registeropleiding Specialist Dubbel Bijzondere Leerlingen. In 2014 won Eleonoor de Nederlandse Mensa Award voor haar carrière-lange bijdrage aan het onderwijs aan begaafde leerlingen en ze is erelid van de LBBO (landelijke beroepsvereniging van begeleiders in het onderwijs). Ze is secretaris van de World Council for Gifted and Talented Children, voorzitter van de wetenschappelijke commissie van de World Council for Gifted and Talented Children en voorzitter van The Educational Insights Group.

Eleonoor van Gerven: “Het nieuwe Kenniscentrum Hoogbegaafdheid heeft tot doel leraren en daarmee ook scholen impulsen te geven hoe zij voor de kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid die zij onder hun hoede hebben kunnen afstemmen op wat zij nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Daarbij moeten scholen kunnen verkennen hoe zij de balans tussen wat maximaal wenselijk en maximaal haalbaar is kunnen vinden. Ervaring leert dat die balans voor elke school weer anders ligt.

Er bestaat in mijn beleving niet één oplossing die voor alle leerlingen passend onderwijs biedt. Daarom zal het kenniscentrum het veld breed en vooral genuanceerd moeten informeren. Educatieve behoeften verschillen per leerling en dus zullen zinvolle educatieve responsen ook moeten kunnen verschillen.

Voor mij gaat het erom dat we met het kenniscentrum komen tot het construeren van kennis door onderzoek in wetenschap en praktijk, het communiceren over die kennis en het consolideren van die kennis in het onderwijs. Met andere woorden: wat kunnen we leren vanuit de wederkerige invloed tussen onderwijs aan en wetenschap over begaafde leerlingen, hoe kunnen we dat delen met elkaar en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die kennis die zo ontstaat wortels in de onderwijspraktijk gaat krijgen?

Ik heb erg veel zin in de uitdaging om de genuanceerdheid die dit vraagt in de praktische uitwerking van deze doelstelling samen met anderen op te gaan zetten en zie uit naar een constructieve samenwerking met verschillende partijen.”

Katalin de Kleuver (voorzitter NTCN): “Het bestuur van NTCN is erg blij iemand te kunnen benoemen met zoveel kennis en ervaring. Wij denken in Eleonoor van Gerven iemand te hebben gevonden die inhoudelijk sterk is en dat combineert met inzicht en begrip voor de verschillen in de praktijk. Dat is hard nodig, want geen kind, geen leraar en geen school is hetzelfde. Een kenniscentrum inrichten dat aan al die verschillende vragen tegemoet komt, is dan ook geen sinecure. Wij kijken uit naar een mooie samenwerking met Eleonoor.

Langs deze weg danken we ook de interim-programmaleiders, Tijl Koenderink en Fraukje Selen, die afgelopen maanden gezorgd hebben voor de basis van het kenniscentrum. Zo wordt heel binnenkort de nieuwe website www.kenniscentrumhb.nl gelanceerd en zijn er al diverse online brochures uitgebracht.”