Nieuwsoverzicht

Video over maatwerk voor alle derdeklassers van havo, vwo en vmbo: versterk de gemaakte profielkeuze!

26 april 2022

Ieder schooljaar in maart kiezen alle derdeklassers van havo, vwo en vmbo-tl een profiel, waarin ze eindexamen gaan doen. Scholen merken dat leerlingen het lastig vinden om daarna nog motivatie op te brengen voor de vakken die ze in de vierde laten vallen. Diverse scholen kiezen er daarom voor om leerlingen na de meivakantie alleen nog te laten focussen op de vakken van hun keuze. In de laatste lesweken en toetsweek hebben de leerlingen dan minder vakken waarover zij hun aandacht moeten verdelen. Zo gaan ze met een stevige basis de bovenbouw in.

Scholen die dit al jaren doen zien een enorme toename in motivatie bij hun leerlingen. In de vrijgekomen tijd werken de leerlingen zelfstandig op school aan de vakken van hun interesse. Dit gebeurt onder begeleiding van ouderejaars en/of huiswerkbegeleiders. Scholen hebben hiervoor lokalen vrij omdat er geen eindexamenleerlingen meer op school zijn. Op deze wijze voldoen meer leerlingen aan de overgangsrichtlijnen en vindt minder afstromen plaats. Past dit maatwerk ook bij jullie school?

Zie voor de video: slo.nl/maatwerk

49
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties