Nieuwsoverzicht

Let op: Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling van SLO stopt 31-12-2021

14 september 2021

Beste gebruiker van talentstimuleren.nl,

Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling van SLO stopt 31-12-2021

Met veel plezier hebben medewerkers van SLO de afgelopen 22 jaar het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling vormgegeven. De diensten van het informatiepunt, zoals de helpdesk en het beheren en updaten van het platform talenstimuleren.nl, passen op dit moment niet meer binnen de wettelijke taken van SLO. Per 31 december 2021 stopt daarom het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling bij SLO. Op dit moment werkt het ministerie van OCW toe naar een vervangende voorziening. De aanbesteding daarvan vindt dit najaar (oktober) plaats en zal worden verspreid via TenderNed, zie www.tenderned.nl.

Wat betekent dit voor talentstimuleren.nl?

SLO stopt op 31 december 2021 met het platform talentstimuleren.nl. Professionals met een uitgebreid profiel hebben diverse bijdragen, zoals publicaties, leermateriaal, hulpmiddelen en links, op talentstimuleren.nl geplaatst. Of deze bijdragen worden overgezet, naar een nieuwe website, al dan niet talentstimuleren.nl geheten, is nu nog niet duidelijk en is afhankelijk van diverse factoren. We zullen de geregistreerde gebruikers van talentstimuleren.nl dit najaar benaderen om te vragen of we hun naam en mailadres mogen doorgeven aan de beheerders van de nieuwe voorziening. We hebben deze toestemming nodig in verband met artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wellicht dat geregistreerde gebruikers die toestemming geven daarna benaderd worden met de vraag of ze informatie die ze op talentstimuleren.nl hebben geplaatst, over willen zetten naar een nieuw platform.

Advies: download materialen die je gebruikt

De actuele SLO-materialen, zoals de gespreksplaten en online modules, worden voor het einde van dit jaar op de website www.slo.nl geplaatst. Als je materialen (bijdragen) op talentstimuleren.nl geplaatst door derden niet kwijt wilt, dan adviseren wij je deze te downloaden voor eind december 2021. Zo ben je er zeker van dat je ze kunt blijven gebruiken. Dit advies geven wij voor alle documenten, ook de documenten die in de werkgroepen, zoals de regionale talentnetwerken, staan.

SLO blijft vanuit leerplankundig perspectief werken aan talentontwikkeling en maatwerk in het onderwijs. Graag blijven we daarin met jullie samenwerken.

Met vriendelijke groeten namens het team van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling,

Nora Steenbergen-Penterman (projectleider)

388
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties