Nieuwsoverzicht Bewaren

Structureel € 29 miljoen extra voor hoogbegaafde leerlingen

10 maart 2014

Vandaag is de brief van staatssecretaris Sander Dekker met het "Plan van aanpak toptalenten 2014-2018" naar de Tweede kamer gestuurd. "De vraag is niet meer òf deze groep meer aandacht verdient, maar hoe we die aandacht vormgeven", aldus Dekker. In het plan van aanpak worden 20 maatregelen genoemd die Dekker zal nemen voor onderwijs dat meer uitdaagt, waarin bijzondere prestaties meer lonen, met beter toegeruste leraren.

Er wordt vanaf 2014 structureel, naast de reeds toegekende €30 miljoen prestatieboxgelden voor excellente leerlingen, €29 miljoen extra geïnvesteerd voor passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Dit is ontzettend goed nieuws en een belangrijke erkenning voor deze leerlingen en voor iedereen die zich inzet voor het verbeteren van de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Een speciale dank gaat uit naar Tweede Kamerlid Karin Straus die zich met haar motie hiervoor heeft ingezet.

Dank voor alle bijdragen van ideeën!

Voor de uitwerking van het Plan van aanpak is door het Ministerie van OC&W onder andere gebruik gemaakt van de input die is aangedragen op dit platform via de ideeënbus van Sander Dekker. We willen iedereen daarom hartelijk danken voor het inbrengen van ideeën of het geven van feedback op geplaatste ideeën van anderen.

Talentnetwerken en talentstimuleren.nl een belangrijke rol

We zijn verheugd dat er in het plan veel aandacht uitgaat naar de acht regionale talentnetwerken, die zijn voortgekomen uit het door ons in 2007 opgerichte netwerk van begaafdheidscoördinatoren. Samen met School aan Zet zullen we deze talentnetwerken verder uitbouwen. Hierbij hebben we uiteraard ook uw actieve bijdrage in het talentnetwerk in uw regio nodig!

Ook met de centrale rol die het platform www.talentstimuleren.nl toebedeeld krijgt, zijn we erg blij. We beseffen dat er nog heel wat werk verzet moet worden voordat er voor alle hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs gecreëerd is, maar voor nu: samen de schouders onder het plan en verder bouwen op de mooie initiatieven en ontwikkelingen die er al in gang zijn gezet!

Lees snel welke andere maatregelen er gepresenteerd worden in de kamerbrief:
>> "Plan van aanpak toptalenten"

Uitdagend onderwijs voor toptalenten
Bekijk ook de video met toelichting van Staatssecretaris Dekker op zijn Plan van aanpak

Twitter over #toptalenten

Volg @infopunttalent op twitter!
voor iedereen met #passie voor #onderwijs #talentontwikkeling #begaafdheid #toptalenten

RT: "Onderwijs met passie is flow creëren in leren voor iedereen!"
6484
Lees meer over: toptalenten
Reageren
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties