Nieuwsoverzicht Bewaren

'Talent stimuleren' tijdens conferentie in Lunteren (PO-SO)

18 februari 2014

Tijdens de jaarlijkse driedaagse studieconferentie in Lunteren (op 24, 25, 26 maart) verzorgt het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling de volgende twee sessies:

  • Talent stimuleren en ontwikkelen: in gesprek met (begaafde) leerlingen
  • Begaafde leerlingen uitdagen met rijke leeractiviteiten

De presentaties behorend bij deze sessies zijn te bekijken via het bijbehorende agenda-item op 24-26 maart

Talent stimuleren en ontwikkelen: in gesprek met (begaafde) leerlingen

Maandag 24 maart 2014 13.45-15.00 uur - Door Desirée Houkema

Hoe maak je (begaafde en excellerende) leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces? Hoe zorg je dat zij medeverantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen ontwikkeling?

In deze Aanpak verkennen we diverse nieuw ontwikkelde hulpmiddelen en werkwijzen en gaan we in op de manier waarop deze succesvol ingezet kunnen worden. Het doel is om het zelfinzicht en daarmee het zelfregulerend vermogen van kinderen bewust verder te ontwikkelen. Hiervoor is een optimale afstemming tussen de leerling en zijn omgeving noodzakelijk.

Effectief communiceren met leerlingen is hierbij essentieel. Door uit te gaan van talenten en kwaliteiten van de leerling en hen te leren omgaan met hun valkuilen en uitdagingen ontwikkelen ze een positief en realistisch zelfbeeld. Van hieruit kan de leerling leren oog te hebben voor kansen in de omgeving, deze kansen bewust te benutten of te creëren, en tegelijkertijd leren omgaan met eventuele belemmeringen. Zo kan er doelbewust met de leerling gewerkt worden aan het stimuleren, ontdekken en ontwikkelen van talent!

Desirée Houkema is senior leerplanontwikkelaar bij SLO, medewerker van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling, ECHA-Specialist in Gifted Education, psycholoog en cognitiewetenschapper.

Begaafde leerlingen uitdagen met rijke leeractiviteiten

Dinsdag 25 maart 2014 11.15-12.30 uur - Door Nora Steenbergen

Om het maximale uit ieder kind te halen is het belangrijk dat het zich cognitief, sociaal én emotioneel evenwichtig kan ontwikkelen. Dat geldt ook voor begaafde leerlingen. Er zijn verschillende aanpakken om deze brede ontwikkeling te stimuleren. Hoe verschillend de aanpakken soms ook kunnen zijn, een gemeenschappelijke component is vrijwel altijd de aandacht voor vakoverstijgende vaardigheden als problemen oplossen, creatief denken en samenwerkend leren. Dit zijn namelijk belangrijke leer- en denkvaardigheden die leerlingen helpen een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij van nu en van de toekomst.

In deze sessie passeren diverse aanpakken en hulpmiddelen de revue die aan deze vakoverstijgende vaardigheden werken. Rijke leeractiviteiten spelen daarin een belangrijke rol. We leggen uit wat rijke leeractiviteiten zijn, u krijgt lesuitwerkingen aangereikt en we bespreken hoe u doelgericht in een doorgaande lijn aan deze vakoverstijgende vaardigheden kunt werken. We nodigen deelnemers uit om ook zelf inspirerende ideeën met ons delen.

Na afloop beschikken de deelnemers over een overzicht van diverse hulpmiddelen en werkwijzen en informatie over bijbehorende uitgangspunten. Met onze handreikingen kunt u direct aan de slag.

Nora Steenbergen is senior leerplanontwikkelaar bij SLO, projectleider van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling, ECHA-Specialist in Gifted Education en onderwijskundige.
3241
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties