Nieuwsoverzicht

Nieuw hulpmiddel beschikbaar: Intakevragenlijst Kleuters

1 oktober 2018

SLO heeft een 'Intakevragenlijst Kleuters' ontwikkeld om kinderen vroegtijdig in beeld te brengen, waarbij ook aandacht is voor het signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters.

Door de ontwikkeling van kleuters vanuit het perspectief van ouders en leerkracht goed in beeld te brengen, kan onderwijs en begeleiding goed afgestemd worden op de ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind. De diversiteit in ontwikkeling op het moment dat kleuters aangemeld worden bij een basisschool is groot. Op de verschillende ontwikkelingsgebieden (bijv. cognitief, motorisch, sociaal en emotioneel) kan het verschil zich manifesteren als een achterstand in ontwikkeling ten opzichte van leeftijdgenoten. Eveneens kan het duidelijk worden dat er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong.

De 'Intakevragenlijst kleuters' is voortgekomen uit de vraag van scholen en begaafdheidsexperts. De nieuw ontwikkelde tool is geëvalueerd door (begaafdheids)experts en leerkrachten. In de vragenlijst zijn speciffieke vragen uit de 'Beginkenmerkenlijst' van Mooij & Smeets  (1997) opgenomen die duiden op een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters. De beginkenmerkenlijst is onderzocht en toegepast door Ton Mooij in meerdere projecten en is op meerdere basisscholen reeds in gebruik met positieve resultaten (Mooij, 2011, 2013; Schouten, 2011; Dijkstra 2016).

  Intakevragenlijst kleuters
  Bekijk en download het nieuwe hulpmiddel 'Intakevragenlijst kleuters'

18289
Bron: Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling - www.talentstimuleren.nl
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties