Nieuwsoverzicht

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen binnen samenwerkingsverbanden

7 mei 2018

Passend onderwijs streeft naar een passende plek voor ieder kind, dus ook voor begaafde leerlingen met mogelijk extra ondersteuningsbehoeften. Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) realiseert een ondersteuningsstructuur op het gebied van (hoog)begaafdheid, zodat binnen samenwerkingsverbanden het onderwijs aan begaafde leerlingen op alle ondersteuningsniveaus structureel vormgegeven kan worden in de context van Passend onderwijs. 

Inventariserend onderzoek: Passend onderwijs voor begaafde leerlingen binnen SWV'en

In het kader hiervan is in samenwerking met het Ministerie van OCW een inventariserend onderzoek uitgevoerd, waarmee de stand van zaken en de ambities binnen de samenwerkingsverbanden in beeld is gebracht m.b.t. aanbod voor en begeleiding van begaafde leerlingen. Hiervoor is onder alle samenwerkingsverbanden po en vo vorig schooljaar een online vragenlijst uitgezet met het verzoek deze in te laten vullen door de persoon die het meest op de hoogte is van het aanbod voor en de begeleiding van begaafde leerlingen binnen het samenwerkingsverband. De vragenlijst is door 63 samenwerkingsverbanden in het po en 35 in het vo (deels) ingevuld en heeft veel informatie opgeleverd. Op deze website talenstimuleren.nl is de rapportage op grond van de verkregen resultaten gepubliceerd. 

Activiteiten van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO)

De conclusies uit het onderzoek zijn in de activiteiten die het Informatiepunt organiseert meegenomen, zoals:

  • In oktober 2017 sloten de thema's op het programma van de jaarlijkse landelijke conferentie aan op de resultaten van het onderzoek en signalen uit de praktijk (zie ook de media & downloads).
  • Het thema 'Dubbel bijzonder' is o.a. via regionale themaconferenties (in november 2017 en maart 2018) onder de aandacht gebracht.
  • Meer praktijkvoorbeelden (po en vo) zijn in beeld gebracht.
  • Op 14 en 15 november 2018 staat de volgende 2-daagse landelijke conferentie gepland, voor een brede doelgroep van o.a. onderwijs-/zorgprofessionals, opvoeders en andere betrokkenen die een rol spelen in de begeleiding van begaafde kinderen/jongeren en volwassenen, met o.a. aandacht voor het belang van het stimuleren van creativiteit, talentontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en voor 'dubbel bijzondere' leerlingen en thuiszitters.

» Bekijk de samenvatting met aanbevelingen en de volledige rapportage

1944
Bron: Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) - www.talentstimuleren.nl

Een mooi rapport!

Ikzelf zou ook graag praktijkvoorbeelden lezen van een plusklas voor dubbel bijzondere leerlingen. 

Specialist begaafdheid, Senior Leerplanontwikkelaar po, ECHA Specialist (Hoog)begaafdheid, Projectleider Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling

Heb je bijgaand praktijkvoorbeeld van  PPO Rotterdam - Pilot Hoogbegaafdheid:
dat gaat over deeltijd onderwijs aan dubbel bijzondere leerlingen gezien

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties