Nieuwsoverzicht Bewaren

Wat vindt u van de beleidsregel ‘versneld en/of verrijkt vwo’?

4 april 2018

Het Kohnstamm Instituut evalueert de pilot 'versneld en/of verrijkt vwo' in opdracht van het ministerie van OCW. Men wil graag weten wat overwegingen of belemmeringen zijn voor scholen die zich (nog) niet aangemeld hebben voor deze regeling. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de VO-raad, het SLO en het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek.

>>Lees meer over het onderzoek en de pilot 'versneld en/ of verrijkt vwo' in de bijlage.

>>Direct naar de vragenlijst

659
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties