Nieuwsoverzicht

Nieuw praktijkvoorbeeld vo in beeld: The Da Vinci Class

8 maart 2018

Passend onderwijs streeft naar een passende plek voor ieder kind, dus ook voor begaafde leerlingen met mogelijk extra ondersteuningsbehoeften. Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) ondersteunt samenwerkingsverbanden bij het realiseren van passend onderwijs voor begaafde leerlingen in het po en vo.

In het kader van de ondersteuningsstructuur die we hiervoor bieden, brengen we onder andere praktijkvoorbeelden in beeld ter inspiratie voor anderen. Dit biedt inzicht in het spectrum aan mogelijkheden dat er in de context van passend onderwijs geboden kan worden om (ook) aan te sluiten op de behoeften van begaafde leerlingen.

Nieuw is het praktijkvoorbeeld (vo) van 'The Da Vinci Class' op College Den Hulster, waar (hoog)begaafde leerlingen uitgedaagd worden en passende begeleiding geboden wordt. Het tweetalig vwo programma wordt verkort geboden en op Da Vinci Day is er ruimte voor verbreding, coaching en/of eigen projecten.

 'The Da Vinci Class' op College Den Hulster 
 Bekijk de video waarin leerlingen, coaches en docenten vertellen wat het Da Vinci onderwijs voor hen betekent

 Overige praktijkvoorbeelde po en vo
 Bekijk alle praktijkvoorbeelden die al in beeld zijn gebracht in de context van Passend onderwijs, ook voor begaafde leerlingen, zoals: een onderbouw voor versnelde leerlingen in het Gymnasium Plus op het Odulphuslyceum, een aparte groep voor 'dubbel bijzondere' leerlingen in het po vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere en de bovenschoolse plusklas Comperio College waar voor leerlingen van verschillende basisscholen gewerkt wordt aan zelfverantwoordelijk leren en het stellen van persoonlijke doelen.

Zelf praktijkvoorbeelden aandragen

Ben je zelf betrokken bij een initiatief in het onderwijs, waarin ook voor begaafde leerlingen passend onderwijs en begeleiding wordt geboden en/of waarin ruimte voor talentontwikkeling actief gestimuleerd wordt? Als hiervan ook al video's (op YouTube of Vimeo) beschikbaar zijn, dan kun je deze via dit interactieve platform delen (als je een uitgebreid profiel hebt aangemaakt):

» Zelf een video bijdragen op talentstimuleren.nl

1240
Bron: Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) - www.talentstimuleren.nl
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties