Nieuwsoverzicht

Toptalentenaanpak afgerond, de beweging voor uitdagend onderwijs gaat verder

22 januari 2018

In 2014 heeft Sander Dekker de Toptalentenaanpak gelanceerd, om zo het onderwijs voor getalenteerde leerlingen in ieder domein en op alle niveaus van het funderend onderwijs uitdagender te maken. In de rapportage van december 2017 staan de resultaten van vier jaar monitoring van de Aanpak. Belangrijke conclusies zijn dat acht op de tien leerlingen in het vo, negen op de tien leerlingen in het po zich voldoende uitgedaagd voelen om goed te presteren, er is minder verveling en het aanbod sluit meer aan bij wat leerlingen willen. Leraren geven aan nog verder te willen ontwikkelen, te leren van elkaar en nog meer aandacht te geven aan toptalenten. Ze willen beter gefaciliteerd worden.

De Toptalentenaanpak is hiermee afgerond, maar daarmee is het niet klaar. De beweging om extra inzet en aandacht te geven aan getalenteerde leerlingen blijft gestimleerd via Maatwerk dat ruimte biedt voor talentontwikkeling en persoonlijke ontplooiing voor alle leerlingen.

De pilot Versneld en Verrijkt Vwo is zo'n traject dat maatwerk mogelijk maakt voor getalenteerde vwo'ers. Aanmelding voor deze pilot kan ieder jaar in oktober, tot en met 2020.

Meer lezen?

Zie de bijlagen voor de kamerbrief over de tussenevaluatie van de sectorakkoorden en de eindrapportage van de monitoring van de toptalenten aanpak.

Zie ook de publicatie met het hoofdstuk uit de Curriculumspiegel (SLO, 2017):

'Recht doen aan verschillen is maatwerk'

732
Lees meer over: toptalenten
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties