Nieuwsoverzicht

Elfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs

23 juni 2017

Op dinsdag 20 juni 2017 is de elfde voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. Niet alle doelen zijn bereikt, maar de staatsecretaris ziet veel positieve ontwikkelingen: meer samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs en meer leerlingen op een passende plek. Eén van de punten waar de komende tijd extra inzet nodig is, is het verbeteren van de aansluiting tussen zorg en onderwijs. Het gaat dan om thuiszitters, of om kinderen met complexe problematiek. Samenwerkingsverbanden hebben steeds meer aandacht voor begaafde leerlingen, vooral voor de zogenaamde 'dubbel bijzondere leerlingen'.

>> lees meer

666
Lees meer over: passend onderwijs
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties