Inloggen?

Inloggen Help

Regionale bijeenkomsten: Maatwerk en flexibilisering

Op 1 mei 2017 geplaatst door
Redactie SLO

Om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden en zo thuiszitten te voorkomen, zijn maatwerk en flexibilisering onmisbaar. In het veld leven er verschillende vragen rond maatwerk en flexibilisering. Welke vormen van maatwerk zijn er? Hoe realiseer je meer variatie in het aanbod? Welke creatieve oplossingen zijn er voor een dekkend aanbod? Wat kan er op een reguliere school?  Wat heb je – als regulier onderwijs – nodig van het VSO om een dekkend aanbod te creëren? En welke type afspraken wil je maken met partners om inclusiever onderwijs mogelijk te maken? Welke wettelijke ruimte is er voor maatwerkmogelijkheden?

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO, de PO-Raad en LECSO organiseren in samenwerking met het ministerie van OCW, het NJi en het programma Maatwerk van de VO-raad drie regionale bijeenkomsten over verschillende vormen van maatwerk. Deze bijeenkomsten zijn een verdieping op de Landelijke Actieweek Thuiszitters van 8 t/m 12 mei.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.