Nieuwsoverzicht Bewaren

Proef met recht op maatwerk op middelbare scholen

11 april 2017

Dertig middelbare scholen doen mee aan een proef met verschillende vormen van onderwijs op maat voor leerlingen. Met de proef willen het ministerie van OCW, de VO-raad en scholierenorganisatie LAKS onderzoeken hoe een ‘recht op maatwerk’ van leerlingen in de praktijk uitpakt en wat het leerlingen oplevert. De leerlingen krijgen veel meer ruimte om hun opleiding zo samen te stellen dat hun talenten het beste tot uiting komen. Zij worden bijvoorbeeld aangemoedigd om hun beste vakken op een hoger niveau te volgen, extra vakken te volgen naast het standaard lesprogramma of alvast vakken te volgen op een vervolgopleiding.

De deelnemende scholen gaan uit van de talenten en passies van de leerling. De leerling staat centraal en niet het systeem. Door de hiermee opgedane ervaringen te onderzoeken, wil staatssecretaris Dekker uiteindelijk in de wet regelen dat leerlingen op alle middelbare scholen gebruik kunnen maken van de ruimte om te versnellen, zich te verbreden of verdiepen in hun opleiding.

Lees meer op de website van het Ministerie van OCW.

1074
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties