Nieuwsoverzicht Bewaren

Ook creatief begaafde leerlingen verdienen uitdagend onderwijs

6 september 2016

Hoogbegaafdheid wordt vaak vastgesteld op basis van een hoge IQ-score, die staat voor sterk ontwikkelde analytische vaardigheden. Orthopedagoog Joyce Gubbels onderzocht de ontwikkeling van verschillende typen vaardigheden bij basisschoolleerlingen, en laat zien dat er naast de groep analytisch begaafde leerlingen een groep creatief begaafde leerlingen is die ook baat heeft bij verrijkingsprogramma‘s. Ze promoveert op 1 september aan de Radboud Universiteit.

‘Volgens de theorie van succesvolle intelligentie zijn er zowel analytisch, creatieve als praktische vaardigheden nodig om succesvol te worden’, aldus Joyce Gubbels. Het onderwijs test vooral op één ding: analytische vaardigheden, terwijl er ook hoogbegaafden zijn die voornamelijk creatief begaafd zijn. Gubbels: ‘Er zou meer aandacht moeten zijn voor de creatieve hoogbegaafden, dat wordt maar weinig getoetst.’

Anders testen

Om te kijken hoe ook de creatieve en praktische kant meer getest kan worden, deed Gubbels onderzoek onder 500 leerlingen van groep 7 en 8. Zij moesten een test maken met analytische, creatieve en praktische opdrachten. Op basis van de test laat ze zien dat het moeilijk is om de praktische vaardigheden van leerlingen in kaart te brengen. Analytische en creatieve vaardigheden kunnen wel goed getoetst worden.

Creatieve vaardigheden kunnen worden gemeten met open vragen waarbij er geen goed of fout antwoord is. Een voorbeeld is de vraag ‘wat kan je met een hamer?’ Het minst creatieve antwoord op deze vraag is dat je er mee kan timmeren. Er zijn echter ook leerlingen die originele toepassingen opschrijven. Deze creatief begaafde leerlingen schrijven bijvoorbeeld op dat je de verf op de hamer kan doen om zo stippen op de muur te verven.

Verrijkingsprogramma’s

In haar onderzoek laat Gubbels zien dat uitdagend onderwijs voor alle typen hoogbegaafdheid belangrijk is. Een plusklas waarbij begaafde basisschoolleerlingen één ochtend in de week lessen volgden op een middelbare school vergrootte niet alleen hun denkvaardigheden, maar zorgde er ook voor dat ze gemotiveerd bleven. Het online verrijkingsprogramma was zelfs vooral gunstig voor creatief begaafde leerlingen, terwijl juist deze leerlingen minder vaak geselecteerd worden voor dit soort programma’s.

Gubbels adviseert leerkrachten op basis van haar onderzoek om breder te kijken naar intelligentie zodat ook creatief begaafde leerlingen kunnen worden herkend en de kans krijgen deel te nemen aan verrijkingsprogramma’s. Gubbels: ‘Deze leerlingen worden vaak over het hoofd gezien, terwijl het online verrijkingsprogramma vooral voor hen een positief effect blijkt te hebben.’

1788
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties