Nieuwsoverzicht

Workshops 'Dubbel bijzonder' en 'Persoonlijke ontwikkeling'

23 mei 2016

Tijdens de regionale middagconferenties 'Passend onderwijs voor begaafde leerlingen' worden de meest recente landelijke én regionale ontwikkelingen gedeeld.

Belangrijke thema's: 'dubbel bijzonder' en persoonljke ontwikkeling

Het Informatiepunt verzorgt twee workshops over thema's die bijzondere aandacht verdienen bij een passende begeleiding en ondersteuning van begaafde leerlingen:

  • Passende ondersteuning voor 'dubbel bijzondere' leerlingen:
    Begaafde leerlingen met kenmerken van leer- en/ of gedragsproblemen worden vaak niet als zodanig (h)erkend. Zij hebben vaak extra ondersteuningsbehoeften en het is nodig om hieraan tegemoet te komen. Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen en welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?
    In het thema 'Dubbel bijzonder' op talentstimuleren.nl is hierover al veel informatie beschikbaar en er is ook een specifieke placemat hiervoor ontwikkeld. In de workshop over dit thema wordt inzicht en inspiratie geboden hoe dit gebruikt kan worden in de praktijk.
     
  • In je element met wie je bent!
    De belangrijkste behoefte van begaafde leerlingen is dat ze zich gezien, gehoord en begrepen voelen (en ondersteunt waar nodig). Om hen te erkennen in hun eigenheid is bewuste aandacht voor talentontwikkeling en een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling van essentieel belang. Vragen die belangrijk zijn voor identiteitsontwikkeling zijn o.a.: Wat wil ik? Wie ben ik? Wat kan ik? Door hierover in gesprek te gaan met leerlingen ontwikkelen zij meer inzicht in hun talenten en persoonlijke kwaliteiten. Hiermee kunnen zij kansen in de omgeving bewuster benutten en beter leren omgaan met belemmeringen. Hoe kun je ervoor zorgen dat begaafde leerlingen zich (weer) in hun element voelen en hun talenten optimaal ontwikkelen? Die vraag staat tijdens deze workshop centraal!

Naast deze workshops van het Informatiepunt zijn er ook workshops van specialisten uit de regio te volgen tijdens de middagconferenties en is er veel ruimte voor uitwisselen en netwerken.

Toolkit van het Informatiepunt

Deelnemers aan de middagconferentie ontvangen een toolkit bij de (eveneens mee te nemen) placemats van het Informatiepunt. De toolkit bevat talentenkaartjes, een doelenwijzer, voorbeelden van een groeiwijzer en portfolio, intakelijst, hulpbladen en meer materialen om direct in te zetten en te delen met je team.

Interesse?

Als jij ook betrokken bent bij de begeleiding van begaafde leerlingen, dan zie we je graag tijdens één van de middagconferenties!

» Meld je hier aan voor één van de bijeenkomsten in juni

» Meld je hier aan voor één van de bijeenkomsten in september

2134
Bron: Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) - www.talentstimuleren.nl
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties