Nieuwsoverzicht Bewaren

Onderzoek online workshop 'Verrijkend onderwijs'

29 maart 2016

Neem deel aan het onderzoek!

Om de professionalisering van leraren op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling te bevorderen, heeft het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling de online workshop 'Verrijkend onderwijs voor talentvolle en begaafde leerlingen' ontwikkeld. Deze is gratis beschikbaar via de website van het Informatiepunt en tijd- en plaatsonafhankelijk te volgen.

In samenwerking met het Radboud Centrum voor Begaafdheidsonderzoek, doen we nu onderzoek naar de effecten van deze online workshop. Met dit onderzoek willen we in kaart brengen of de online workshop invloed heeft op de mening over je eigen kennis ten aanzien van begaafdheid en verrijkend onderwijs en op de attitude ten opzichte van begaafde leerlingen en verrijkend onderwijs.

Hiervoor wordt voorafgaand aan en na afloop van deelname aan de online workshop een vragenlijst afgenomen.

Doe je mee?

Als je de online workshop nog niet hebt gevolgd, willen we je graag uitnodigen om deel te nemen aan dit onderzoek. We stellen je deelname erg op prijs! Ken je anderen voor wie de online workshop ook interessant is? Vraag hen dan ook om deel te nemen!

ยป Lees hier meer over de inhoud van de online workshop en over het onderzoek:
Vul het 1e eerste deel van de vragenlijst in, volg de online workshop en vul vervolgens de rest van de vragenlijst in

1757
Bron: Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) - www.talentstimuleren.nl
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties