Media

Sorteer op:

15 november 2018 Opening door Nora en Desirée

Nora Steenbergen (SLO) en Desirée Houkema (NTCN) openen de tweede dag van de tweedaagse conferentie op 15 november 2018 en introduceren het thema "Flow creëren in leren". Ze lichten het ontstaan...

Redactie TalentStimuleren

15 november 2018 Insp. sessie David v.d. Kooij

David bespreekt vanuit voorbeelden het creatief denken. Zijn uitgangspunt is dat iedereen creatief kan denken. Hij ziet creatief denken als het bij elkaar brengen van concepten die eigenlijk niets...

Redactie TalentStimuleren

15 november 2018 Insp. sessie Stijn Smeets

Stijn bespreekt in deze lezing de existentiële zelfontwikkeling van begaafde leerling. Bij The Monastry Brussels zetten ze in op bewustwording door gezamenlijke oefeningen. De deelnemers ervoeren...

Redactie TalentStimuleren

14 november 2018 Insp. sessie Sjef Drummen

Sjef vertelt over de manier waarop ze op de school Agora het onderwijs gedifferentieerd vorm geven. Hij laat de uitgangspunten van het onderwijs zien en hoe ze toch voldoen aan de regels waar een...

Redactie TalentStimuleren