Sessie

Betekenisvol leren en zingevend leven

Wanneer:
    • 16:30 - 20:15 - ( 14 / 70 )
Spreker(s): Desirée Houkema (Sessieleider)

Mensen met een sterk ontwikkelpotentieel zijn vaak al vanaf jonge leeftijd heel bewust en beleven hun binnen- en buitenwereld intens. Hun diepe voel- en denkprocessen kennen veel nuances en een hoge mate van complexiteit. Aandacht voor hun intuïtieve wijsheid en de diepgang van hun rijke innerlijke belevingswereld is daarom essentieel om hen betekenisvol te kunnen begeleiden in de verschillende contexten waarbinnen zij zich ontwikkelen (zowel thuis, op school/werk, als daarbuiten). Hoe kunnen we hen aanspreken om actief naar eigen mogelijkheden en behoeften een betekenisvolle bijdrage te willen leveren aan de maatschappij op een manier die bij hen past? Wat is nodig voor een zingevend leven waarin je ervaart dat je jezelf kunt zijn en tegelijkertijd een inspiratiebron bent voor anderen?

Leren omgaan met en afstemmen op een wereld die jou vaak niet begrijpt, betekent dat het belangrijk is je zelfbewustzijn te vergroten. Al doende kun je leren om op een creatieve manier je eigen leven betekenisvol invulling te geven, waarin je ook voldoende ruimte maakt voor creatieve zelfexpressie. De noodzaak hiertoe wordt met name duidelijk door te leren van tijdelijk vastgelopen kinderen en jongeren die in reguliere (onderwijs)contexten moeilijk hun weg vinden en steeds meer van zichzelf en anderen verwijderd raken. Wat dan ondersteunend is om weer ontwikkelruimte te kunnen ervaren, is een waarde(n)volle inspiratiebron voor het creëren van verrijkende ontwikkelomgevingen die voor veel meer mensen – in diverse contexten – van belang is.

In het eerste deel van deze verdiepingssessie word je meegenomen in het perspectief van jongeren en volwassenen (waaronder ouders). Vanuit hun doorleefde ervaringen in de zoektocht naar betekenisvol leren en leven, aangevuld met persoonlijke ervaringen, krijg je inzicht in de processen die een rol kunnen spelen. Deze uit het leven begrepen verhalen zijn tegelijkertijd een spiegel voor jezelf en inspireren om je eigen visie op zingevend leven verder te ontwikkelen. Zodat je van hieruit meer mogelijkheden kunt creëren die bijdragen om écht gezien te worden en jezelf te (durven laten) zien, zowel voor jezelf als voor de mensen die je ontmoet en met wie jij een stukje oploopt in hun leven.

In het 2e deel (na de pauze) maken we de opgedane inzichten persoonljk betekenisvol. We gaan dan interactief aan de slag met de vraag hoe jij dit op jouw eigen manier invulling wilt geven vanuit wie jij bent, met de mensen voor wie jij meer wilt kunnen betekenen in de context(en) waarin je werkzaam bent. 

 

Desirée Houkema is werkzaam voor het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). Daarnaast werkt ze vanuit haar passie voor begaafdheid, talentontwikkeling, creativiteit en persoonlijke groei als facilitator, trainer, coach, spreker en sparringpartner in haar eigen praktijk (Hoog)begaafdheid In-Zicht en binnen het landelijke netwerk Peers4Parents waar zij initiatiefnemer van is. Zij is ECHA Specialist in Gifted Education, psycholoog en als technisch cognitiewetenschapper afgestudeerd in de Kunstmatige Intelligentie. 

Deelnemers

Profielfoto van Desirée Houkema
National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
Profielfoto van Angela Peters
SmartThinkingBreda
Profielfoto van Ludo van de Ven
Ludooo Talentontwikkeling
Profielfoto van Marieke Suierveld
OBS de Toermalijn
Profielfoto van ilse Preller
ilse Preller
Quadratum
Profielfoto van Hanneke Bakkum
Hanneke Bakkum
Stedelijk Gymnasium Breda
Profielfoto van Kim de Bruijn
RSG 't Rijks
Profielfoto van Sandra Parsons
RSG 't Rijks
Profielfoto van Chris Pel
Chris Pel
rsg 't Rijks
Profielfoto van Judith de Lang
Judith de Lang
Vossius Gymnasium
Profielfoto van Annelieke Verweij
Annelieke Verweij
(onbekend)
Profielfoto van Marlijn Timmermans-Muller
Marlijn Timmermans-Muller
Senang Advies
Profielfoto van Stèphanie Reijerse
St├Ęphanie Reijerse
(onbekend)
Profielfoto van Flora Tenner
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO