Sessie

Begaafd onderwijs

Wanneer:
    • 16:30 - 20:15 - ( 10 / 50 )
Spreker(s): Minka Dumont (Sessieleider)
Begaafd onderwijs voor alle leerlingen

Begaafd Onderwijs is een visie op onderwijs die voortkomt uit de ervaring die is opgedaan bij de begeleiding van kinderen met kenmerken van begaafdheid. Vanuit die visie volgt een onderwijsprogramma dat uitdaagt, aansluit bij de interesses van de leerling, aan het denken zet en tegemoet komt aan de (basis)behoeften autonomie, competentie en relationele verbondenheid.

In deze workshop gaan we aan de slag met de Oplossing Experteaser. Dit is een proces waarbij je onder andere analytische, kritische en creatieve denkstrategieën toepast om problemen op te lossen. Je ervaart hoe je met groot gemak een rijk en uitdagend project neerzet. Je leert hoe je toekomstgerichte doelen en vaardigheden een centrale rol geeft in je onderwijspraktijk. Procesmatig en in samenhang – een aanpak die talenten stimuleert en kwaliteiten zichtbaar maakt. Een aanpak die aansluit bij àlle kinderen, ook bij de behoeften van kinderen met kenmerken van begaafdheid. 

  • Doelbewust werken aan vaardigheden.
  • Relevante problemen en Essentiële vragen
  • Eigenaarschap bij de leerlingen
  • Deep learning - onderzoeken en leren
  • Feedback en formatieve evaluatie

Deze verdiepingssessie is geschikt voor mensen werkzaam in zowel basisonderwijs als voortgezet  onderwijs. 
 

Minka Dumont heeft ruim 20 jaar met begaafde leerlingen in het basisonderwijs gewerkt, waarvan 15 jaar in plusklassen. Deze ervaring neemt ze mee in haar trainingen. Dit maakt haar workshops enorm praktisch en inspirerend. Recente wetenschappelijke inzichten over leren en het onderwijs van de toekomst vormen de basis van de materialen en handreikingen die je in deze workshop ontvangt.

Deelnemers

Profielfoto van Willemien Eikelboom - van Wijngaarden
Basisschool De Fontein
Profielfoto van Martin Timmer
SWV Passend Onderwijs VO Barneveld Veenendaal
Profielfoto van Bram van der Have
Bram van der Have
EDU MARE
Profielfoto van Saskia Geurtsen
Saskia Geurtsen
Onderwijsgroep Edumarevpr
Profielfoto van Wilfred de Vries
Wilfred de Vries
Stichting Zeeluwe
Profielfoto van Youandi Bos
Stalent
Profielfoto van Minka Dumont
Lesmateriaal voor hoogbegaafden
Profielfoto van Miriam van den Bedem-Langbroek
St. ALoysiusschool
Profielfoto van Jelle van Miltenburg
St Aloysiusschool
Profielfoto van Linda Smolenaers
Stichting Voorschools en primair onderwijs De Linge