Sessie

Stimulerend signaleren

Wanneer:
    • 16:30 - 20:15 - ( 8 / 30 )
Spreker(s): Nora Steenbergen-Penterman (Sessieleider)

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden. Van daaruit wordt verder gekeken hoe je in gesprek samen tot persoonlijke ontwikkeldoelen kunt komen. Uiteraard ontvang je daarbij diverse hulpmiddelen om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Zien we je dan?
 

Nora Steenbergen-Penterman is projectleider Maatwerk & Talentontwikkeling. Daarnaast is zij ECHA-specialist in Gifted Education, onderwijskundige, lerares met ervaring in het primair en voortgezet onderwijs en senior curriculumontwikkelaar bij SLO.

Deelnemers

Profielfoto van Mieke Hagreis
IKC de Akker
Profielfoto van Janneke De Wolf
Onderwijs Maak Je Samen
Profielfoto van Michaela Zielman-Benninga
CBS Anna van Buren
Profielfoto van Annet Wiemers
Anninksschool
Profielfoto van Simone Zweers-Snuverink
IKC Titus Brandsma