Sessie

Stimulerend signaleren

Wanneer:
    • 16:30 - 20:15 - ( 6 / 30 )
Spreker(s): Nora Steenbergen-Penterman (Sessieleider)

Stimulerend signaleren is een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. In een cyclisch proces van voortdurende verkenning kunnen zodoende talenten zichtbaar worden. Van daaruit wordt verder gekeken hoe je in gesprek samen tot persoonlijke ontwikkeldoelen kunt komen. Uiteraard ontvang je daarbij diverse hulpmiddelen om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Zien we je dan?


Nora Steenbergen-Penterman is projectleider Maatwerk & Talentontwikkeling. Daarnaast is zij ECHA-specialist in Gifted Education, onderwijskundige, lerares met ervaring in het primair en voortgezet onderwijs en senior curriculumontwikkelaar bij SLO.

Deelnemers

Profielfoto van Anna-Paulien van Dijk
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO
Profielfoto van Eline Elshof
Orthopedagogisch Centrum de Ambelt
Profielfoto van Alies Hofstede
Stichting OOK
Profielfoto van Lina Weijer
CPO Tjongerwerven
Profielfoto van Anne Van der Meulen
Anne Van der Meulen
Montessori College Twente