Sessie

Betekenisvol leren en zingevend leven (lezing)

Wanneer:
    • 11:45 - 13:00 - ( 35 / 75 )
Spreker(s): Desirée Houkema (Spreker)
Locatie: water

Mensen met een sterk ontwikkelpotentieel zijn vaak al vanaf jonge leeftijd heel bewust en beleven hun binnen- en buitenwereld intens. Hun diepe voel- en denkprocessen kennen veel nuances en een hoge mate van complexiteit. Aandacht voor hun intuïtieve wijsheid en de diepgang van hun rijke innerlijke belevingswereld is daarom essentieel om hen betekenisvol te kunnen begeleiden in de verschillende contexten waarbinnen zij zich ontwikkelen (zowel thuis, op school/werk, als daarbuiten). Hoe kunnen we hen aanspreken om actief naar eigen mogelijkheden en behoeften een betekenisvolle bijdrage te willen leveren aan de maatschappij op een manier die bij hen past? Wat is nodig voor een zingevend leven waarin je ervaart dat je jezelf kunt zijn en tegelijkertijd een inspiratiebron bent voor anderen?

Leren omgaan met en afstemmen op een wereld die jou vaak niet begrijpt, betekent dat het belangrijk is je zelfbewustzijn te vergroten. Al doende kun je leren om op een creatieve manier je eigen leven betekenisvol invulling te geven, waarin je ook voldoende ruimte maakt voor creatieve zelfexpressie. De noodzaak hiertoe wordt met name duidelijk door te leren van tijdelijk vastgelopen kinderen en jongeren die in reguliere (onderwijs)contexten moeilijk hun weg vinden en steeds meer van zichzelf en anderen verwijderd raken. Wat dan ondersteunend is om weer ontwikkelruimte te kunnen ervaren, is een waarde(n)volle inspiratiebron voor het creëren van verrijkende ontwikkelomgevingen die voor veel meer mensen – in diverse contexten – van belang is.

In deze lezing word je meegenomen in het perspectief van jongeren en volwassenen (waaronder ouders). Vanuit hun doorleefde ervaringen in de zoektocht naar betekenisvol leren en leven, aangevuld met persoonlijke ervaringen, krijg je inzicht in de processen die een rol kunnen spelen. Deze uit het leven begrepen verhalen zijn tegelijkertijd een spiegel voor jezelf en inspireren om je eigen visie op zingevend leven verder te ontwikkelen. Zodat je van hieruit meer mogelijkheden kunt creëren die bijdragen om écht gezien te worden en jezelf te (durven laten) zien, zowel voor jezelf als voor de mensen die je ontmoet en met wie jij een stukje oploopt in hun leven.

 

Desirée Houkema is werkzaam voor het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). Daarnaast werkt ze vanuit haar passie voor begaafdheid, talentontwikkeling, creativiteit en persoonlijke groei als facilitator, trainer, coach, spreker en sparringpartner in haar eigen praktijk (Hoog)begaafdheid In-Zicht en binnen het landelijke netwerk Peers4Parents waar zij initiatiefnemer van is. Zij is ECHA Specialist in Gifted Education, psycholoog en als technisch cognitiewetenschapper afgestudeerd in de Kunstmatige Intelligentie.

Vanuit haar diverse werkzaamheden draagt ze bij aan het creëren van stimulerende ontwikkelomgevingen die ruimte bieden voor creativiteit, talentontwikkeling en een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een sterk ontwikkelpotentieel. Zij focust vooral op het welbevinden, de sociale en emotionele ontwikkeling en het creëren van mogelijkheden waarin mensen écht gezien worden en zichzelf (durven te laten) zien door aandacht te hebben voor hun rijke innerlijke belevingswereld en existentiële vragen. Het levensloopperspectief, de continue zoektocht naar zingeving en betekenisvol leren en leven staan daarbij centraal.

Media & downloads

Deelnemers

Profielfoto van Desirée Houkema
National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
Profielfoto van Ginny Roeloffzen-Walhof
Gerrit Komrij College
Profielfoto van Jelle van Miltenburg
St Aloysiusschool
Profielfoto van Marion de Vries
Basisschool Piet Hein
Profielfoto van Rozemarijn Stoutjesdijk
Rozemarijn Stoutjesdijk
CBS Wilhelmina
Profielfoto van Jenneke van der Kolk
Jenneke van der Kolk
Chr. College Groevenbeek
Profielfoto van Judith de Greeff
Judith de Greeff
Chr. College Groevenbeek
Profielfoto van Jenny Menthen
Gerrit Komrij college
Profielfoto van Marije Zuidervaart
AED Leiden
Profielfoto van Roosmarijn van Alphen
Roosmarijn van Alphen
AED Leiden
Profielfoto van Meta van Veldhuizen
School met de Bijbel Het Kompas
Profielfoto van Marije van Gilse
OBS De Rietpluim
Profielfoto van Elke Van Berlo
Obs de Rietpluim
Profielfoto van Nadine Van der Graaf
OBS De Rietpluim
Profielfoto van T. Rozendaal
Rehobothschool
Profielfoto van Kitty van Keulen
(onbekend)
Profielfoto van Monique van Selow
Kliq Onderwijsadvies/SWV Utrecht PO
Profielfoto van Judith Gemmeke-Seisveld
Filios Scholengroep
Profielfoto van Madeleine Kuipers-Legemaat
Filios scholengroep
Profielfoto van Daniek Marinus
Chr. College Groevenbeek
Profielfoto van Leonieke Boogaard
Koepel Hoogbegaafdheid
Profielfoto van Kimberley Florie
Stichting Robijn
Profielfoto van Linda Rosink
Linda Rosink
(onbekend)
Profielfoto van Manja Eland
Manja Eland
Stichting Kopa
Profielfoto van Jennifer Tromp
Jennifer Tromp
Melanchthon Bergschenhoek
Profielfoto van Maaike Teunissen - van Beek
Maaike Teunissen - van Beek
Lelystad Hoogbegaafd
Profielfoto van Daniëlle van Dartel
Daniƫlle van Dartel
cbs Het Mozaïek
Profielfoto van Simone Keijsers
Universiteit Leiden
Profielfoto van Sonja Brouwer
Stichting ConnEQt
Profielfoto van Suzanne Oskam
Bureau Talent
Profielfoto van Alissa Van Unen
PPF Centrum
Profielfoto van Geraldine de Joncheere
Geraldine de Joncheere
tweede daltonschool Amsterdam
Profielfoto van Tamara Goes
2e Daltonschool