Observeren kun je leren - met veel rekenvoorbeelden

Wanneer:
    • 15:30 - 16:45 - ( 25 / 30 )
Spreker(s): Dolf Janson (Workshopleider)
Locatie: zaal 15

Het blijkt niet vanzelfsprekend dat kinderen met veel leermogelijkheden dat leren ervaren als een proces, als iets waarvoor zij zich zelf een poosje moeten inspannen. Vaak herkennen kinderen dat ze iets ‘ineens’ kunnen, weten en/of begrijpen, maar beleven dit als iets dat vanzelf is ontstaan. Je moeten inspannen en dat een poosje volhouden om iets te bereiken ervaren sommigen van hen als ‘saai’ of als iets dat niet bij hen past. ‘Iets uit je hoofd leren is voor domme kinderen’ is een uitspraak die ik in dat verband weleens te horen kreeg.

Het gevaar bestaat dat je deze houding aan de kinderen zelf toeschrijft. ‘Zij zijn anders, dus denken ze zo’ is dan een reactie van leraren of ouders. Helaas, zo’n etiket is ongewenst, want niet gebaseerd op feiten.

In deze workshop gaan we na wat nodig is om ook deze kinderen in die lerende stand te houden en wat je als leraar kunt doen om dit mogelijk te maken. Daarbij het toepassen van observatie als onderzoekstechniek een bruikbaar middel, mits… Ook daarover gaat het tijdens deze workshop.

Het begrip workshop omvat steeds drie aspecten: informatie over achtergronden en toepassingen, onderling gesprek met collega’s aan de hand van vragen of voorbeelden, uitwerken van onderwerpen uit het betreffende vakgebied in de lijn die daarvoor is toegelicht.

Dolf Janson begon voor de klas van wat toen nog net ‘lagere school’ heette, studeerde pedagogiek en onderwijskunde, was schoolbegeleider en consulent literaire vorming, is ontwikkelaar en onderzoeker op het gebied van vakinhouden, leerprocessen en onderwijsvernieuwing.
Hij gaf vanaf eind jaren ’80 cursussen over het omgaan met begaafde leerlingen en publiceerde n.a.v. daarvan in 1993 een boek over dat onderwerp. Hij maakte van 2000 tot 2008 deel uit van de redactie van het blad Talent.
Schrijven van artikelen en boeken is steeds een belangrijk aspect van zijn werk gebleven. Eerder dit jaar verscheen een geheel herziene en geactualiseerde en uitgebreide versie van Leren kun je observeren, Meer informatie is te vinden op zijn websites: www.janson.academy en www.hettaallab.nl

Deelnemers

JansonAdvies
Godelindeschool
Talenterwijs
Keizer Karel College
Eerste Westlandse Montessorischool Monster
ODBS de Eskampen
WereldWijs
Radboud Universiteit Nijmegen
Conexus
Livingstoneschool
Begaafdheid & meer
(onbekend)
Sanne Veenstra
RBOB de Kempen
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties