Professionalisering in spelvorm: evidence-informed (spel)methodiek (hoog)begaafdheid voor schoolteams

Wanneer:
    • 15:30 - 16:45 - ( 29 / 29 )
Spreker(s): Nathalie Laurens (Workshopleider), Anouke Bakx (Workshopleider), Nathalie van Geloven (Workshopleider)
Locatie: zaal 14a

(Hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs hebben net als andere leerlingen recht op passend onderwijs. Het lukt nog niet altijd om ook de begaafde leerlingen in de klas passend te begeleiden. Om begaafde leerlingen goed te kunnen begeleiden, is het in de eerste plaats nodig om een begaafde leerling te herkennen. Kennis en expertise op het terrein van begaafdheid is nodig om goed bij de onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen aan te kunnen  sluiten. Uit onderzoek weten we dat traditionele docentprofessionalisering voor hele teams niet altijd werkt en vaak niet bijdraagt tot beter onderwijs voor begaafde leerlingen.
Binnen de onderwijsonderzoekswerkplaats POINT013 hebben we de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het werken met begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Bestaande kennis en nieuwe inzichten hebben we samengebracht in het professionaliseringsspel enIQma, een bordspel voor schoolteams over (hoog)begaafdheid. In de workshop presenteren we eerst kort de basis die ten grondslag ligt aan dit spel. Daarna gaan we samen aan de slag met het spelen van het spel. Er kan gekozen worden voor drie vormen: een spel over (mis)concepties tav (hoog)begaafdheid, een spel waarin het signaleren van begaafdheidskenmerken centraal staat, of het werken vanuit reële casussen waarbij oa gekeken wordt naar welke onderzoekactiviteiten ondernomen kunnen worden. Kortom een dynamische workshop, waarmee wij onze kennis over begaafdheid graag willen delen!

  • Prof. dr. Anouke Bakx werkt als bijz. hoogleraar begaafdheid aan de Radboud Universiteit en als lector Leren & Innoveren bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Zij is initiatiefnemer van de onderwijsonderzoekswerkplaats hoogbegaafdheid POINT013. Zij richt zich op professionalisering van docenten op het terrein van (hoog)begaafdheid.
  • Nathalie Laurens begeleidt als leerkracht begaafde kinderen in het basisonderwijs. Vanuit de onderzoekswerkplaats POINT013 is zij medeontwikkelaar van het professionaliseringsspel, enIQma.
  • Nathalie van Geloven Nathalie van Geloven werkt als leerkracht in het basisonderwijs. Daar verzorgt en ondersteunt zij het onderwijs aan begaafde kinderen. Zij is deelnemer aan de onderzoekswerkplaats hoogbegaafdheid POINT013. Zij richt zich op de implementatie van de onderzoeksresultaten van deze werkplaats in het basisonderwijs op lokaal niveau. In de afgelopen periode van POINT013 heeft ze zich gericht op de signalering van begaafde kinderen. 

Deelnemers

OBS de Eshoek
Yvonne van Kuijlenburg
B.s De Vlier
Stichting Primair Onderwijs Peelraam
het Spectrum
Talentbegeleiding 't Vlindertje
Jadine Spierings
Breinrijk!
(onbekend)
(onbekend)
(onbekend)
KBS De Vonder
Yris Manders
IKC De Arke
OBS De Lappendeken
Ellen Gommers
Koninklijke Van Gorcum
Basisschool de Expeditie
IKC Binnenstebuiten
Cruquiusschool
Passend Onderwijs - Zuid-Kennemerland
2e Daltonschool
Zita Albon
OBS de Kleine Dichter
Susanne Gerritsen
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV
Basisschool De verwondering
Vereniging Rehoboth Urk
Karin Reinerink-Meffert
Conexus
CBO Zeist
Janneke Van Agt
RBOB de kempen
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties