Richting geven aan Zelfsturing: executieve functies in beeld. Doelgroepen: bovenbouw po en onderbouw vo.

Wanneer:
    • 13:45 - 16:45 - ( 41 / 41 )
Spreker(s): Willeke Rol (Workshopleider), Monique Schaminée (Workshopleider)
Locatie: zaal 12

Weet je alles al van executieve functies of vaardigheden.
Maar ...
Blijft het vertalen van theorie naar praktijk een uitdaging?
En ...
Vind jij ook dat het in beeld brengen van executieve functies/vaardigheden een positieve insteek als basis moet hebben?
Dan is deze verdiepende workshop mogelijk voor jou het begin van een nieuwe kijk op executieve functies/vaardigheden.
 

Richting geven aan Zelfsturing is een project van Desirée Houkema, Willeke Rol en Monique Schaminée. Zij hebben een tool ontwikkeld om kinderen inzicht te geven in hun eigen functioneren als het gaat om executieve vaardigheden. 

Anders dan bij veel andere vragenlijsten wordt bij Richting geven aan Zelfsturing het kind actief betrokken bij het in beeld brengen van zijn of haar vaardigheden door in gesprek te gaan. Tegelijkertijd wordt er op een positieve manier een richting aangereikt voor verdere ontwikkeling. De omschrijvingen zijn zo geformuleerd dat degene die de lijst invult, zicht krijgt op de ontwikkelingsmogelijkheden. Richting geven aan Zelfsturing gaat ervan uit dat de context van waaruit een antwoord gegeven wordt relevant is, daarbij is het perspectief van het kind bepalend.

In de verdiepende workshop maak je kennis met het gedachtegoed van Desiree, Willeke en Monique en ervaar je op interactieve en inspirerende wijze hoe executieve vaardigheden in kaart worden gebracht en ontwikkeld kunnen worden. De tool is bedoeld voor bovenbouw basisonderwijs (groepen 7 en 8) en onderbouw voortgezet onderwijs ( klas 1,2 en 3).

Uitleg van de Tool
Aan de hand van omschrijvingen van concreet gedrag kunnen bijvoorbeeld kind, ouders en leerkracht aangeven wat hun inschatting is van het functioneren van het kind. Overeenkomsten en verschillen, van de door respondenten ingeschatte ontwikkeling, worden overzichtelijk weergegeven, onder andere in een grafisch spectrum.

Per vaardigheid zijn veel vragen opgenomen. Het is echter mogelijk om vragen over te slaan, bijvoorbeeld wanneer je hier geen zicht op hebt, of wanneer je specifiek op een bepaalde vaardigheid wilt focussen. De resultaten zijn gebaseerd op de ingevulde antwoorden.  

NOTE:
DEELNEMERS AAN DE WORKSHOP dienen voorafgaand aan de workshop de tool in te vullen. Stuur hiervoor een mail naar: info@richtingzelfsturing.nl . Vermeld in de mail je naam, functie, doelgroep en dag van deelname (woensdag 13 november of donderdag 14 november). De tool wordt dan toegestuurd. Neem je 'spectrum' op papier mee.

ALS JE NIET DEELNEEMT aan de workshop, kan je je interesse voor onze tool kenbaar maken door je aan te melden: www.richtingzelfsturing.nl


Desiree Houkema, Willeke Rol en Monique Schaminée zijn ECHA specialist hoogbegaafdheid (European Council of High Ability). 
Willeke en Monique zijn beiden leerkracht en hebben een eigen praktijk. Met respectievelijk Bright Kids en Ludiq stimuleren ze hoogbegaafde kinderen om uitdagingen aan te gaan. Dit doen ze door coaching/counseling, leren leren en adviezen voor de begeleiding op school en thuis. Daarnaast ondersteunen ze scholen, teams en individuele leerkrachten bij de begeleiding van hoogbegaafde kinderen, jongeren en studenten. 

*deze workshop kan op beide dagen gevolgd worden

Deelnemers

OnderwijsZorgTeam
Fluenta- Different Day- Day a week
Dubbel Plus / SWV Plein 013
(onbekend)
Bright Kids
Het TalentenLab
Kind in balans
Lea Massaar
Klimophoeve
John Kroon
Werkgroep Laika / Vostok
SWV Waterland PO
Vostok & Laika
Karin Pothof
Partner passend onderwijs
Elisabeth Messelink - de Jong
Spoe
bs De Vuurvlinder
Metavidu
Linda Hogenberg
(onbekend)
2Flourish
SWV Waterland
Beatrix College
Wim van Galen
De Passie Wierden
ods De Eskampen
iQBegrijp
Joaney Lemmens
Praktijk extralent
Openbaar Lyceum Zeist
Westerwel
Trinitas Gymnasium
Mireille Rasenberg-Rijnders
Het KwaliteitenPlein
Carina Witter
Praktijk Extralent
Miek Leeijen
Basisschool Sint Albertus
Eke Heuff
OPOT
Marcia van Gils
Europese School Mol
PC Basisschool Graaf Jan
Sylvia Veger
Plein 013
AED Leiden
Ambulante Educatieve Dienst (AED)
Kinderpraktijk Derkein
De fonkeling
de Meander
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties