Creatief Denken & Problemen Oplossen – Begaafd Onderwijs

Wanneer:
    • 13:45 - 16:45 - ( 31 / 31 )
Spreker(s): Minka Dumont (Workshopleider)
Locatie: zaal 10

Peergroeponderwijs is onontbeerlijk voor begaafde leerlingen omdat contact met gelijkgestemden essentieel is voor een optimale ontwikkeling. Wanneer je kijkt naar lesprogramma’s  die zijn afgestemd op kenmerken van begaafdheid, in bijvoorbeeld een plusklas, dan denk je al snel: ‘Dat zou voor alle kinderen waardevol zijn’. Een programma dat is afgestemd op de behoeften van begaafde kinderen is uitdagend, sluit aan bij de interesses van   de leerling, zet aan het denken en komt tegemoet aan de (basis)behoeften autonomie, competentie en relationele verbondenheid. Oftewel ‘what’s good for the best, is good for the rest’ en dit inzicht leeft steeds breder. We zien in de praktijk  steeds vaker dat scholen inzetten op brede talentontwikkeling en gepersonaliseerd leren. Kijken we  naar modellen die ‘de 21ste-eeuwse-vaardigheden’ beschrijven, dan komen die vaardigheden vrijwel geheel overeen met de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen.

 

Dit betekent een logische overgang van ‘onderwijs voor begaafden’ naar ‘begaafd onderwijs voor álle kinderen’. Ervaring die is opgedaan met onderwijs voor begaafde kinderen benutten we als inspiratiebron voor toekomstgericht rijk onderwijs!

Deze verdiepingssessie geeft een praktische aanpak voor een rijke, relevante en toekomstgerichte lespraktijk. Doelgericht, planmatig en gestructureerd met de kinderen aan de slag. Met behulp van de ‘Oplossing Experteaser’ geef je vorm aan rijk en relevant onderwijs, waarbij je de leerlingen eigenaarschap geeft over hun leerproces.

 

De Oplossing Experteaser is een cyclus met doelen en vaardigheden binnen zes stappen. Het is de structuur waarbinnen de kinderen aan het werk gaan om een probleem op te lossen of een taak uit te voeren. Door problemen en opdrachten met regelmaat zo planmatig aan te pakken maken de kinderen zich de vaardigheden eigen en dit maakt ze tot ‘experts’ in het oplossen van problemen, informatie opzoeken, creatief denken, samenwerken, mediagebruik en reflecteren.

 

Daarnaast besteden we onder andere aandacht aan mindful assessment, de rol van de begeleider en het ontwikkelen van meer zelfinzicht.

Je verlaat de middag met een schat aan ideeën en een stapel praktisch in te zetten materialen voor in de plusklas maar ook voor de reguliere klas!

 

Minka is ECHA specialist op het gebied van onderwijs aan begaafde kinderen

heeft ruim twintig jaar ervaring in het basisonderwijs waarvan de laatste tien jaar in plusklassen met begaafde kinderen. Wetenschappelijke inzichten en theorie vertalen naar de onderwijspraktijk en het schrijven van leermaterialen is haar passie. Daarnaast is zij een veelgevraagd spreker op conferenties of studiedagen bij schoolbesturen.

 

 

Drie ‘must-reads’ waarop de inhoud van de verdiepingssessie voornamelijk op is gebaseerd:

 

Watanabe-Crockett, L. (2018). Future-focused Learning: 10 Essential Shifts of Everyday Practice. Bloomington, USA: Solution Tree Press.

Fullan, M., Quinn, J., & McEachen, J. (2017). Deep Learning: Engage the World Change the World. London, UK: SAGE Publications.

Hattie, J. (2013). Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning. London, UK: SAGE Publications.

Deelnemers

OEC Trinamiek
de Waalse school
TOP Haghorst/ SWV Plein 013
Lesmateriaal voor hoogbegaafden
Basisschool de Hazesprong
Basisschool Dierdonk
Jozefschool
St. Bavoschool
Kangoeroegroepen
Cbs de Bron
Dalton basisschool 't Carillon
Montessorischool Passe-Partout
Juliana van Stolbergschool
Drie Koningenschool
Prins Willem Alexanderschool
De Gooische School
Openbaar Onderwijs Terschelling
de Stapsteen
Sylvia Kolk
CBS Anna van Buren
Julianaschool
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties