Betekenisvol leren met persoonlijke leerdoelen (po)

Wanneer:
    • 15:30 - 16:45 - ( 36 / 36 )
Spreker(s): Annelies de Muijnck (Workshopleider)
Locatie: zaal 6

In (bovenschoolse) plusklassen (zoals de Day a Week School) willen we betekenisvol werken aan persoonlijke doelen. Hiermee beogen we dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfsturende autonome leerlingen. Vorig jaar zijn we gestart met een pilot en in deze workshop nemen we je mee in de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze. We hebben hierbij onder andere de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (DVO) van SLO en Skillis (CED) benut. Belangrijke uitgangspunten zijn dat de nieuwe werkwijze:

  • meer op groei en handelen gericht is (nadruk legt op positieve aspecten en onderwijsbehoeften);
  • eigenaarschap stimuleert door gebruik te maken van doelen en succescriteria die voor de leerling en andere betrokkenen inspirerend zijn;
  • afstemming met en betrokkenheid van ouders en thuisleerkrachten mogelijk maakt.

Tijdens de workshop gaan we aan de slag met het materiaal (o.a. met doelkaarten) en is er ruimte om na te denken over de toepasbaarheid van deze werkwijze voor de eigen situatie. Ook is er ruimte voor discussie.

Annelies de Muijnck is onderwijsadviseur en -psycholoog bij het ABC in Amsterdam. Met begaafdheid als specialisme zit ze in de programmaleiding van Day a Week School in Amsterdam, Zeist, Houten, Nieuwegein, Woerden, Haarlem en Haarlemmermeer.

Deelnemers

Meerderweert
Joke Blaauw-van der Woude
OBS Jan Thies
De Arentschool
Christel Jansen
BS t Kempke St Odilienberg
Pieternel Bougoufa-Jansen
Basisschool 't Kempke
André von Berg
Bs 't Kempke
Over de Grenzen
De Marlijn
OBS De Marlijn
IKC Sint Michaelschool
Jantine Heere
OBD Noordwest
Truus Kalma
KBS De Vijfer
CBS De Rank
Dr E. Boekmanschool
Het Baarnsch Lyceum
Linda van Keulen
Christiaan Huygens
Annet Hendriksma
Christiaan Huygens
Lia Sloetjes
Christiaan Huygens
Henri√ętte Swart
Christiaan Huygens
Tessa van Maanen
(onbekend)
De Haarschool
Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop
Tabitha van Rees
Christiaan Huygens
Hanneke Poortinga
Christian Huygens
OBS Tuindorp
Het ABC
stichting Veldvest
KC Rivierenwijk (en OPOD/DAM)
Centine van der Sar
BBP Maassluis
Suzanne de Bruijn
Day a Weekschool
Eke Heuff
OPOT
Openbaar onderwijs Terschelling
Alphense Montessorischool
Basisschool De Triangel
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties