Betekenisvol leren met persoonlijke leerdoelen (po)

Wanneer:
    • 15:30 - 16:45 - ( 36 / 36 )
Spreker(s): Annelies de Muijnck (Workshopleider)
Locatie: zaal 6

In (bovenschoolse) plusklassen (zoals de Day a Week School) willen we betekenisvol werken aan persoonlijke doelen. Hiermee beogen we dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfsturende autonome leerlingen. Vorig jaar zijn we gestart met een pilot en in deze workshop nemen we je mee in de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze. We hebben hierbij onder andere de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (DVO) van SLO en Skillis (CED) benut. Belangrijke uitgangspunten zijn dat de nieuwe werkwijze:

  • meer op groei en handelen gericht is (nadruk legt op positieve aspecten en onderwijsbehoeften);
  • eigenaarschap stimuleert door gebruik te maken van doelen en succescriteria die voor de leerling en andere betrokkenen inspirerend zijn;
  • afstemming met en betrokkenheid van ouders en thuisleerkrachten mogelijk maakt.

Tijdens de workshop gaan we aan de slag met het materiaal (o.a. met doelkaarten) en is er ruimte om na te denken over de toepasbaarheid van deze werkwijze voor de eigen situatie. Ook is er ruimte voor discussie.

Annelies de Muijnck is onderwijsadviseur en -psycholoog bij het ABC in Amsterdam. Met begaafdheid als specialisme zit ze in de programmaleiding van Day a Week School in Amsterdam, Zeist, Houten, Nieuwegein, Woerden, Haarlem en Haarlemmermeer.

Deelnemers

De Arentschool
Over de Grenzen
OBS De Marlijn
CBS De Rank
Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop
stichting Veldvest
KC Rivierenwijk (en OPOD/DAM)
Day a Weekschool
Alphense Montessorischool
Basisschool De Triangel
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties