Hoe kan een integraal leer-, portfolio- en volgsysteem de leerling en het onderwijs optimaal ondersteunen?

Wanneer:
    • 13:45 - 15:00 - ( 19 / 40 )
Spreker(s): Annemieke Bruinier (Workshopleider), Tim Smit (Workshopleider)
Locatie: zaal 6

Het is een complexe taak om  iedere leerling optimaal te ondersteunen en te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling. Talentontwikkeling vraagt om een continue afstemming met de leerling zodat talenten worden ontdekt, ontwikkeld en ertoe kunnen doen. Met gebruik van een kindgericht portfolio als leer- ontwikkel- en/of leerlingvolgsysteem is het praktisch haalbaar om een rijke leeromgeving in te richten in samenwerking met de leerling. In deze workshop dagen we je uit om na te denken over het waarom, hoe en wat van een portfolio. Waaraan zou een technologisch innovatief systeem moeten voldoen en vanuit welke visie en rollen zijn specifieke functionaliteiten wenselijk? Stel je maar eens voor dat er een leer- en ontwikkelomgeving is waardoor leerlingen gemotiveerd worden om inzet en inspanning te tonen? En waarmee de leerkracht hulpmiddelen en ondersteuning kan bieden en vastleggen over de ontwikkeling van vaardigheden en het opdoen van kennis van één of meerdere leerlingen?

Ontdek zelf of het mogelijk is om de brede en/of specifieke talentontwikkeling van een leerling in beeld te brengen en eventueel te koppelen aan het curriculum? Ga op zoek naar de functionaliteiten die je aan het begin van deze workshop definieerde en bekijk ook hoe kinderen zelf kunnen bouwen aan een portfolio/trotsmap. Laat je verrassen door de vele mogelijkheden van de alles-in-één oplossing 'Meloo'. In deze workshop reis je in een wereld van onbekende digitale mogelijkheden en maak je kennis met de integrale functionaliteiten van een portfolio, een leer- en werkomgeving inclusief thematisch bronnenmateriaal, een volgsysteem, automatische rapporten, een coachingshoek en een meting voor sociaal emotionele veiligheidsbeleving.

Onderwijsechtpaar Smit-Timmermans nam een gewaagde stap voor toekomstgericht basisonderwijs. Beide echtlieden werkten lange tijd afzonderlijk in het onderwijs. Astrid onder meer als leerkracht in de boven- en middenbouw op een jenaplanschool en Tim als innovatiemanager ICT binnen de academische wereld. Hun drive om een gebruiksvriendelijke integrale werkomgeving voor leerkrachten en leerlingen te ontwikkelen, ligt een stuk genuanceerder dan aanvankelijk wordt aangenomen, stelt onderwijsechtpaar Astrid Timmermans en Tim Smit.

Deelnemers

OBS Steigereiland
KC Rivierenwijk (en OPOD/DAM)
Lyceum Sancta Maria
DaVinci Eemland
DevelsteinCollege
Het Facet
PlatOO
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties