Begaafd in Ontwikkeling: ruimte voor talent, creativiteit en persoonlijke groei vanuit een levensloopperspectief

Wanneer:
    • 13:45 - 16:45 - ( 20 / 30 )
Spreker(s): Desirée Houkema (Workshopleider)
Locatie: zaal 9

Hoe kunnen we samen meer betekenen in de begeleiding van creatieve, hoogbewuste kinderen, jongeren en volwassenen?

Wil je begaafde individuen in hun context beter leren zien en begrijpen in al hun individualiteit en complexiteit? Wil je samen verkennen wat nodig is om als creatief, bewust en intens levend persoon goed te functioneren in de samenleving (door zelfinzicht, adaptief vermogen en door te leren de omgeving aan te passen) en hierbij uitgaan van een breed perspectief op ontwikkeling? 

In deze verdiepende workshop gaan we vanuit de expertise en ervaringen vanuit het perspectief van onderwijs, zorg, opvoeding en werk onderzoeken wat belangrijke essenties zijn bij de begeleiding van begaafden in hun zoektocht naar een betekenisvol leven. Op welke momenten kunnen er in interactie met de omgeving belemmeringen of uitdagingen worden ervaren? Welke persoonlijke kwaliteiten kun je bewust(er) inzetten en welke kansen kun je hiervoor creëren? Hoe kunnen we alle betrokkenen samenbrengen in het proces om passende ontwikkelingsmogelijkheden te helpen realiseren, waarbij ze elkaar beter leren begrijpen? Hoe kan een perspectief op ontwikkeling in brede zin daarbij helpend zijn: leren leren, werken, denken en leven, in alle ontwikkelingsgebieden (cognitief, emotioneel, sociaal, fysiek en spiritueel)?

We verbinden tijdens deze verdiepende workshop ieders eigen ervaringen, beleving en referentiekader. We zetten deze in het kader van de ontwikkelingen van wetenschap, beleid en praktijk op gebied van opvoeding, onderwijs, zorg en werk vanuit een levensloopperspectief met elkaar neer. Er is hierbij veel ruimte voor interactie en reflectie op eigen ervaringen en expertise, waarbij we de verschillende perspectieven en contexten van de deelnemers bewust benutten.

Desirée Houkema is ECHA Specialist, met een achtergrond als psycholoog en cognitiewetenschapper (Kunstmatige Intelligentie). Zij is onder andere werkzaam voor het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN), het Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid & Talentontwikkeling dat praktijk, beleid en wetenschap verbindt m.b.t. onderwijs, zorg, opvoeding en werk, voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Vanuit haar eigen praktijk (Hoog)begaafdheid In-Zicht biedt zij advies, begeleiding, coaching en training. Via haar website deelt ze informatie en tools ter ondersteuning bij de (h)erkenning van begaafde leerlingen. Zij is initiatiefnemer van het Nederlandse netwerk Peers4Parents en begeleidt ouders bij de emotionele ontwikkeling van hun begaafde kinderen in het Peers4Parents Programma in de regio Arnhem-Nijmegen. Samen met Albert Kaput verzorgt ze een jaarprogramma 'HB in Ontwikkeling' voor coaches/mentoren/jeugdhulpverleners van hoogbewuste, creatieve jongeren die dreigen uit te vallen in een reguliere setting. Andere activiteiten zijn Begaafd Onderwijs (met Minka Dumont), Richting geven aan Zelfsturing (met Monique Schaminée en Willeke Rol), Bewust in Ontwikkeling (met Lotte van Lith), Hoogbegaafdheid In Onderwijs & Zorg (met Mia Frumau)

Vanuit haar diverse werkzaamheden wil ze een bijdrage leveren aan het creëren van een stimulerende omgeving die ruimte biedt voor optimale talentontwikkeling en een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling van kinderen én volwassenen.

* Deze verdiepingsworkshop kan ook op 14 november gevolgd worden.

Deelnemers

CSG Het Noordik
National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
(onbekend)
Keizer Karel College
Ik kies een studie die mij past
Haviq / Yoi
Astrid Lemstra
Bureau Talent
Talentum
(onbekend)
Fabriek van Verlangen
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties