Richting geven aan Zelfsturing: executieve functies in beeld. Doelgroepen: bovenbouw po en onderbouw vo.

Wanneer:
    • 13:45 - 16:45 - ( 39 / 40 )
Spreker(s): Willeke Rol (Workshopleider), Monique Schaminée (Workshopleider)
Locatie: zaal 8

Weet je alles al van executieve functies of vaardigheden.
Maar ...
Blijft het vertalen van theorie naar praktijk een uitdaging?
En ...
Vind jij ook dat het in beeld brengen van executieve functies/vaardigheden een positieve insteek als basis moet hebben?
Dan is deze verdiepende workshop mogelijk voor jou het begin van een nieuwe kijk op executieve functies/vaardigheden.
 

Richting geven aan Zelfsturing is een project van Desirée Houkema, Willeke Rol en Monique Schaminée. Zij hebben een tool ontwikkeld om kinderen inzicht te geven in hun eigen functioneren als het gaat om executieve vaardigheden. 

Anders dan bij veel andere vragenlijsten wordt bij Richting geven aan Zelfsturing het kind actief betrokken bij het in beeld brengen van zijn of haar vaardigheden door in gesprek te gaan. Tegelijkertijd wordt er op een positieve manier een richting aangereikt voor verdere ontwikkeling. De omschrijvingen zijn zo geformuleerd dat degene die de lijst invult, zicht krijgt op de ontwikkelingsmogelijkheden. Richting geven aan Zelfsturing gaat ervan uit dat de context van waaruit een antwoord gegeven wordt relevant is, daarbij is het perspectief van het kind bepalend.

In de verdiepende workshop maak je kennis met het gedachtegoed van Desiree, Willeke en Monique en ervaar je op interactieve en inspirerende wijze hoe executieve vaardigheden in kaart worden gebracht en ontwikkeld kunnen worden. De tool is bedoeld voor bovenbouw basisonderwijs (groepen 7 en 8) en onderbouw voortgezet onderwijs ( klas 1,2 en 3).

Uitleg van de Tool
Aan de hand van omschrijvingen van concreet gedrag kunnen bijvoorbeeld kind, ouders en leerkracht aangeven wat hun inschatting is van het functioneren van het kind. Overeenkomsten en verschillen, van de door respondenten ingeschatte ontwikkeling, worden overzichtelijk weergegeven, onder andere in een grafisch spectrum.

Per vaardigheid zijn veel vragen opgenomen. Het is echter mogelijk om vragen over te slaan, bijvoorbeeld wanneer je hier geen zicht op hebt, of wanneer je specifiek op een bepaalde vaardigheid wilt focussen. De resultaten zijn gebaseerd op de ingevulde antwoorden.  

NOTE:
DEELNEMERS AAN DE WORKSHOP dienen voorafgaand aan de workshop de tool in te vullen. Stuur hiervoor een mail naar: info@richtingzelfsturing.nl . Vermeld in de mail je naam, functie, doelgroep en dag van deelname (woensdag 13 november of donderdag 14 november). De tool wordt dan toegestuurd. Neem je 'spectrum' op papier mee.

ALS JE NIET DEELNEEMT aan de workshop, kan je je interesse voor onze tool kenbaar maken door je aan te melden: www.richtingzelfsturing.nl


Desiree Houkema, Willeke Rol en Monique Schaminée zijn ECHA specialist hoogbegaafdheid (European Council of High Ability). 
Willeke en Monique zijn beiden leerkracht en hebben een eigen praktijk. Met respectievelijk Bright Kids en Ludiq stimuleren ze hoogbegaafde kinderen om uitdagingen aan te gaan. Dit doen ze door coaching/counseling, leren leren en adviezen voor de begeleiding op school en thuis. Daarnaast ondersteunen ze scholen, teams en individuele leerkrachten bij de begeleiding van hoogbegaafde kinderen, jongeren en studenten. 

 

*deze workshop kan op beide dagen gevolgd worden

Deelnemers

10e Montessorischool de Meidoorn
Bright Kids
Natasja Tak√°cs - Tielenburg
(onbekend)
Masja de Lange
BS Lucas Batau
Denklab (AWBR)
Begaafdheidscentrum 't Gooi
CorDeo Scholengroep
Praktijk Rood
Corlaer College
Hannie Kiers
TalentenJuf
St Brevoordt
Paraatscholen
Samen Slimmer Groeien
Verrijkingsklas Bussum (Geurtsen Onderwijs Consultancy)
Herman Faukeliusschool
Samenwerkingsverband VO Groningen stad/OOG
PCO Gelderse Vallei
Willem Lodewijk gymnasium
Giz Van der Zee
Montessori Terbregge
Cnopiusklas Zwolle
Wilma Loedeman
Bureau ICE
Laura Wolswinkel - van 't Hoog
PCO Gelderse Vallei
Samen Slimmer Groeien
University of Technology Eindhoven
Joana Oliveira
Nova tienercollege
Julie McCreedy
Montessori waalsdorp
Gemma Lago
Lago Coaching & Communicatie
Sanne Voeten
Bs, Extralent
Stichting Aves
Hart voor HB
KBS De Touwbaan
CBO Talent Development
Annelies Huijsmans
KBS De Spits
HB in Beweging
(onbekend)
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties