Observeren kun je leren - met veel taalvoorbeelden

Wanneer:
    • 13:45 - 15:00 - ( 31 / 31 )
Spreker(s): Dolf Janson (Workshopleider)
Locatie: zaal 14a

Het blijkt niet vanzelfsprekend dat kinderen met veel leermogelijkheden dat leren ervaren als een proces, als iets waarvoor zij zich zelf een poosje moeten inspannen. Vaak herkennen kinderen dat ze iets ‘ineens’ kunnen, weten en/of begrijpen, maar beleven dit als iets dat vanzelf is ontstaan. Je moeten inspannen en dat een poosje volhouden om iets te bereiken ervaren sommigen van hen als ‘saai’ of als iets dat niet bij hen past. ‘Iets uit je hoofd leren is voor domme kinderen’ is een uitspraak die ik in dat verband weleens te horen kreeg.

Het gevaar bestaat dat je deze houding aan de kinderen zelf toeschrijft. ‘Zij zijn anders, dus denken ze zo’ is dan een reactie van leraren of ouders. Helaas, zo’n etiket is ongewenst, want niet gebaseerd op feiten.

In deze workshop gaan we na wat nodig is om ook deze kinderen in die lerende stand te houden en wat je als leraar kunt doen om dit mogelijk te maken. Daarbij het toepassen van observatie als onderzoekstechniek een bruikbaar middel, mits… Ook daarover gaat het tijdens deze workshop.

Het begrip workshop omvat steeds drie aspecten: informatie over achtergronden en toepassingen, onderling gesprek met collega’s aan de hand van vragen of voorbeelden, uitwerken van onderwerpen uit het betreffende vakgebied in de lijn die daarvoor is toegelicht.

Dolf Janson begon voor de klas van wat toen nog net ‘lagere school’ heette, studeerde pedagogiek en onderwijskunde, was schoolbegeleider en consulent literaire vorming, is ontwikkelaar en onderzoeker op het gebied van vakinhouden, leerprocessen en onderwijsvernieuwing.
Hij gaf vanaf eind jaren ’80 cursussen over het omgaan met begaafde leerlingen en publiceerde n.a.v. daarvan in 1993 een boek over dat onderwerp. Hij maakte van 2000 tot 2008 deel uit van de redactie van het blad Talent.
Schrijven van artikelen en boeken is steeds een belangrijk aspect van zijn werk gebleven. Eerder dit jaar verscheen een geheel herziene en geactualiseerde en uitgebreide versie van Leren kun je observeren, Meer informatie is te vinden op zijn websites: www.janson.academy en www.hettaallab.nl
 

Deelnemers

Meerderweert
Ellen Hoogland
obs Gieten
CSG Het Noordik
JansonAdvies
Lauwers College
Montessorischool Leidschenveen
Mascha Groenman
kindcentrum De Zonnewijzer
Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop
Hanneke Poortinga
Christian Huygens
Christiaan Huygens
Hetty Mulder
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen
Lena Klein Hofmeijer
SPOW
Pater Jan Smitschool
CBS Joris de Witte
Marieke Hobbes
Gymnasium Felisenum
Daltonschool De Overlaat
Lorentz Lyceum
Basisschool Piet Hein
OBS Atlantis
Constance Witman
OBS Atlantis
Anita Van Klooster
Openbaar onderwijs terschelling
Athena Onderwijs
Marjolijn Bouwman
(onbekend)
OBS de Kleine Dichter
Jolieke Smit
Basisschool School Vest
Ada Oldenburg
Stichting Klasse
Juliane Schmidt
Cals College Nieuwegein
OBS Multatuli
Radboud Universiteit Nijmegen
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties