Sessie

Executieve vaardigheden in het voortgezet onderwijs

Wanneer:
    • 15:30 - 16:45 - ( 26 / 30 )
Spreker(s): Hanna Beuling (Workshopleider)
Locatie: zaal 14a

Uit onderzoek blijkt dat het hebben van goed ontwikkelde executieve vaardigheden meer invloed heeft op schoolsucces dan intelligentie. Juist veel begaafde leerlingen ontwikkelen geen goede executieve vaardigheden omdat ze weinig uitdagende opdrachten krijgen waarin ze oefenen met deze vaardigheden. SLO heeft materialen ontwikkeld rond de exectieve vaardigheden voor het VO vanuit het project Versneld en Verrijkt VWO. Met deze materialen kan een mentor, coach of docent zijn leerlingen helpen om te ontdekken aan welke executieve vaardigheden zij willen werken. De materialen kunnen zowel individueel, als in de klas gebruikt worden. Tijdens de workshop gaan de deelnemers de materialen ervaren en leren ze deze te gebruiken in de klas. 

De materialen die tijdens de workshop aan bod komen zijn de kleedjes, de kaartjes en de verschillende analyse instrumenten en het werken met spellen komt ook aan bod. 

Hanna Beuling is ECHA-specialist en als leerplankundige werkzaam bij SLO, voornamelijk bij het onderdeel "Hoogbegaafdheid en talentontwikkeling". Zij heeft veel ervaring in het voortgezet onderwijs, maar ook ervaring in het basisonderwijs. 

Deelnemers

Profielfoto van Alex Noordmans
CSG Het Noordik
Profielfoto van Wilma van der Mark
csg Liudger
Profielfoto van Marloes Warnar
(onbekend)
Profielfoto van Anneke Drost
Keizer Karel College
Profielfoto van Roos van Velzen
Het Schoter
Profielfoto van Hetty Mulder
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen
Profielfoto van Carla Franssen
Lorentz Lyceum
Profielfoto van Thera de Jong
Emelwerda College
Profielfoto van Mark van Asperen
De Interactie
Profielfoto van Masja Nijsen-Kuijpers
HB Coaching Uitgeest