Executieve vaardigheden in het voortgezet onderwijs

Wanneer:
    • 15:30 - 16:45 - ( 26 / 30 )
Spreker(s): Hanna Beuling (Workshopleider)
Locatie: zaal 14a

Uit onderzoek blijkt dat het hebben van goed ontwikkelde executieve vaardigheden meer invloed heeft op schoolsucces dan intelligentie. Juist veel begaafde leerlingen ontwikkelen geen goede executieve vaardigheden omdat ze weinig uitdagende opdrachten krijgen waarin ze oefenen met deze vaardigheden. SLO heeft materialen ontwikkeld rond de exectieve vaardigheden voor het VO vanuit het project Versneld en Verrijkt VWO. Met deze materialen kan een mentor, coach of docent zijn leerlingen helpen om te ontdekken aan welke executieve vaardigheden zij willen werken. De materialen kunnen zowel individueel, als in de klas gebruikt worden. Tijdens de workshop gaan de deelnemers de materialen ervaren en leren ze deze te gebruiken in de klas. 

De materialen die tijdens de workshop aan bod komen zijn de kleedjes, de kaartjes en de verschillende analyse instrumenten en het werken met spellen komt ook aan bod. 

Hanna Beuling is ECHA-specialist en als leerplankundige werkzaam bij SLO, voornamelijk bij het onderdeel "Hoogbegaafdheid en talentontwikkeling". Zij heeft veel ervaring in het voortgezet onderwijs, maar ook ervaring in het basisonderwijs. 

Deelnemers

CSG Het Noordik
csg Liudger
(onbekend)
Sanne Kolkman
Dollard College Hommesplein/Stikkerlaan
Christiaan Huygens Dronten (Codenz)
Anneke Drost
Keizer Karel College
Marjo Oosterbaan
Het Baarnsch Lyceum
Nanda de Vries
Mireille van Dijk
Bernard Lievegoed School
Petra Nijenhuis
Christiaan Huygens Dronten
Roos van Velzen
Het Schoter
Hetty Mulder
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen
Marieke Hobbes
Gymnasium Felisenum
Lorentz Lyceum
Lyceum Sancta Maria
Emelwerda College
Alberdingk Thijm Scholen
De Interactie
Roelof van Echten College
augustinianum
Fontys Hogescholen Eindhoven
HB Coaching Uitgeest
Robine Zijderhand
Leren Leren Schiedam
Manon-Yvette Beemer
St Carolusschool
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties