Inloggen?

Inloggen Help

Van vallen naar opstaan: succesfactoren in het leven van begaafden die (tijdelijk) zijn uitgevallen in reguliere settings

Wanneer:
    • 13:45 - 15:00 - ( 42 / 42 )
Spreker(s): Mariska Poelman (Workshopleider), Marjolijn van Weerdenburg (Workshopleider)

Steeds meer wordt duidelijk dat getalenteerde leerlingen niet altijd als vanzelf door het onderwijssysteem stromen. Dit kan moeizaam gaan en er kan zelfs sprake zijn van uitval/drop-out. Een aantal van deze drop-outs kwam in het verleden op het Centrum voor Creatief Leren (CCL) terecht en zijn inmiddels volwassen. Zij hebben een deel van hun schoolcarrière doorgebracht bij CCL. Door middel van bevraging van deze volwassen ex-drop-outs wordt geprobeerd lessen te leren over de begeleiding van getalenteerde leerlingen, tijdens en na hun reguliereschoolperiode en gaan we op zoek naar factoren die hebben bijgedragen tot schooluitval en tot succes. Met een online vragenlijst is gemeten wat - vanuit het perspectief van voormalige leerlingen van CCL - de belangrijkste factoren zijn waarom zij in het verleden zijn uitgevallen in reguliere onderwijssettings, hoe het hen na hun schoolperiode (tijdens hun verblijf op CCL én daarna) vergaan is, en welke factoren volgens hen daarbij (zowel binnen als buiten CCL) een rol speelden. Daarnaast wordt gevraagd in hoeverre het CCL hieraan heeft bijgedragen: wat daar in waardevol was voor hen om hun ontwikkeling weer zelfredzaam aan te kunnen gaan en waar (volgens hen) kansen liggen voor verbetering. De bevindingen uit dit onderzoek worden gepresenteerd en samen met de toehoorders wordt op zoek gegaan gaan naar waardevolle interventies die u morgen toe kunt passen in de praktijk.

Mariska Poelman is GZ-psycholoog, directeur, onderzoeker en opleider/trainer bij CBO talent development en opleider van de ECHA opleiding tot Specialist in Gifted Education onderdeel van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit te Nijmegen. In de adviespraktijk heeft zij steeds vaker te maken met vragen van begaafde (jong) volwassenen die vastlopen tijdens een opleiding of in hun werk.

Media & Downloads

Deelnemers

(onbekend)
Stichting Kom Leren, OBS Binnenstad
Griftland College
St. SWV Passend Onderwijs Rijnstreek
Unique-Talentbegeleiding
Het TalentenLab
Anneke Dekkers Talentbegeleiding en advies
AABBC
Openbaar Lyceum Zeist
Happy Brain Kids
Jolien Hagenvoort
SWV 23-01
Dubbel Plus / SWV Plein 013
SWV Utrecht PO
Jan Ligthartschool Driecant
(onbekend)
(onbekend)
Paul Maas
Helder havo vwo
Bonaventuracollege
Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland
Femke Bink
OCW
Basisschool 't Iemnschelf (Locatie De Esch)
Gritty ter Steege
Leidsche Rijn College
Zsolt Dobos
Chr. College Nassau-Veluwe
Rieke Huijgen
De Spits
Nils Herwegen
Jacob Roelands Lyceum
Maartje Schaeffer
De Kring
TalentIQ Zuid Holland
Pauline Mol
Porta Mosana College
Porta Mosana College
CHR Nassau Veluwe College
Pontes Pieter Zeeman
Katya van Zaalen
(onbekend)
Joyce Boone
Op Koers
Bijzonder Gewoon Begaafd
Mariska Rijsdijk
Sterk VO
Ilse Tolhuijs
gemeente Texel
Cnopiusklas Zwolle
De Arentschool
Marjet Voorn
De Arentschool
SBO De Oostvogel
Dr. H. Bavinckschool
Organisatie: AABBC
Functie: Specialist begaafdheid, Adviseur, Begeleider, Coach
Organisatie: St. SWV Passend Onderwijs Rijnstreek
Functie: Ambulant begeleider, Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Begeleider peergroep(en), Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: Bijzonder Gewoon Begaafd
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Begeleider peergroep(en), Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: Cnopiusklas Zwolle
Functie: Docent, Coordinator Cnopiusplusklassen, Begeleider van hoogbegaafde leerlingen
Organisatie: Anneke Dekkers Talentbegeleiding en advies
Organisatie: Dubbel Plus / SWV Plein 013
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Ambulant begeleider, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: Unique-Talentbegeleiding
Functie: Opleider/trainer
Organisatie: Dr. H. Bavinckschool
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Intern Begeleider, Onderwijskundig leider, Projectleider Passend Onderwijs en Hoogbegaafdheid Stichting H3O, Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: Griftland College
Organisatie: Jan Ligthartschool Driecant
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Intern Begeleider, Groepsleerkracht
Organisatie: Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Specialist begaafdheid, Plusklasleerkracht bij Project Uitdagend Onderwijs
Organisatie: Basisschool 't Iemnschelf (Locatie De Esch)
Organisatie: TalentIQ Zuid Holland
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling
Organisatie: Porta Mosana College
Functie: Begeleider (hoog)begaafde leerlingen, Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling, Bovenbouw, Mentor
Organisatie: SWV Utrecht PO
Organisatie: Stichting Kom Leren, OBS Binnenstad
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), ECHA specialist (hoog)begaafdheid
Organisatie: Bonaventuracollege
Organisatie: CHR Nassau Veluwe College
Organisatie: Pontes Pieter Zeeman
Functie: Onderbouw, Bovenbouw, Mentor
Organisatie: Openbaar Lyceum Zeist
Organisatie: Happy Brain Kids
Organisatie: Het TalentenLab
Functie: Universitair Docent / Assistant Professor
Functie: Onderzoeker, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, GZ-psycholoog
Organisatie: De Arentschool
Organisatie: SBO De Oostvogel