Inloggen?

Inloggen Help

Sprekers

Organisatie: SLO
Functie: Specialist begaafdheid, Senior Leerplanontwikkelaar po, ECHA Specialist (Hoog)begaafdheid, Projectleider Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling
Organisatie: National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
Functie: Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Peers4Parents facilitator en trainer, Bestuurslid, WCGTC Delegate - NL
Organisatie: SLO
Functie: Specialist begaafdheid, Leerplanontwikkelaar po/vo
Organisatie: Slim Begeleiden
Functie: Ambulant begeleider, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Facilitator
Organisatie: het ABC
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Specialist begaafdheid, Inhoudelijk coördinator project
Organisatie: Lesmateriaal voor hoogbegaafden
Organisatie: Radboud Universiteit, PWO
Functie: Onderzoeker
Organisatie: Incontexto Orthopedagogen
Functie: orthopedagoge
Organisatie: Da Vinci Eemland Amersfoort e.o
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep)
Organisatie: Prismatis
Functie: Ambulant begeleider, Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Beleidsmedewerker, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, Uitgever
Organisatie: JansonAdvies
Functie: expert tbv ontwikkeling taal/spelling- en reken-inhouden - verbonden met de thema's
Organisatie: Ludiq Arnhem coaching en begeleiding van hoogbegaafde kinderen
Functie: Anders, namelijk..., Groep 6, Groep 7, Groep 8, Begeleider peergroep(en), Specialist begaafdheid, coach hb kinderen en hun ouders
Organisatie: Slim! Educatief
Functie: Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, auteur van o.a. artikelen en boeken. Ontwikkelaar van verschillende leerroutes, waaronder de Master SEn Specialisatie van Fontys OSO en de Eénjarige Post-HBO Registeropleiding Specialist begaafdheid SE/ZOO®
Organisatie: Bright Kids
Functie: Directeur, begeleider plusklassen en opzetten plusklassen, coach/counseller, trainer leren leren, familieopstellingen
Organisatie: Comprix College
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Regiocoördinator PO Talentnetwerk
Organisatie: Bureau Talent
Functie: Eigenaar/Directeur Bureau Talent, Projectleider/Moderator De Academie
Organisatie: Stichting Leren Motiveren / Tijdschrift Talent
Functie: Opleider/trainer, Eigenaar, Voorzitter, Journalist
Organisatie: Unique-Talentbegeleiding
Functie: Opleider/trainer
Organisatie: Woltring Coaching
Organisatie: GelukkigHB
Organisatie: Psychologenpraktijk Frumau
Organisatie: Radboud Centrum voor Begaafdheidsonderzoek / Radboud Universiteit
Functie: Beleidsmedewerker, Onderzoeker, Opleider/trainer, hoofd Centrum voor Begaafdheidsonderzoek
Organisatie: Het ABC
Functie: Onderzoeker, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: Praktijk voor Begaafdheid
Functie: Begeleider peergroep(en), Opleider/trainer, Specialist begaafdheid
Organisatie: Stichting Leren Motiveren
Functie: Begeleider (hoog)begaafde leerlingen, Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling, Onderbouw, Mentor, LWOO mentor en docent, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Gedrag- en leerspecialist
Organisatie: Feniks Talent / Novilo
Functie: Ambulant begeleider, Beleidsmedewerker, Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Onderzoeker, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, Uitgever, Directeur
Organisatie: Adviespraktijk Hoogbegaafdheid
Functie: Ambulant begeleider, Begeleider peergroep(en), Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, coach, trainer
Organisatie: Expertisecel Begaafdheid KULeuven - Modesto
Organisatie: www.21stcenturyskillsgame.nl
Functie: Opleider/trainer, Eigenaar, Talenten stimulator
Organisatie: A Lot Of Complexity
Organisatie: Smart Senses
Functie: ECHA specialist/ psycholoog, Specialist begaafdheid
Organisatie: Earth games
Functie: directeur
Organisatie: CBO Talent Development
Functie: Begeleider peergroep(en), Onderzoeker, Specialist begaafdheid, Dyslexiespecialist
Organisatie: PPO Rotterdam / OAT HOS
Organisatie: Bonaventuracollege Mariënpoelstraat
Organisatie: St Brevoordt
Functie: Ambulant begeleider, Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Begeleider peergroep(en), Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: HBLinQ
Organisatie: Quadraam / Lorentz Lyceum
Functie: Universitair Docent / Assistant Professor
Functie: Onderzoeker, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, GZ-psycholoog