Samenwerking tussen onderwijs en zorg

Wanneer:
    • 11:45 - 12:30 - ( 18 / 30 )
Spreker(s): Marjolein Kraal (Sessieleider), Jeroen Naaktgeboren (Sessieleider)

Laat u inspireren door de volgende 2 praktijkvoorbeelden:

Op naar succesvolle samenwerkingservaringen

Rust, structuur, duidelijkheid, uitdagend aanbod, ruimte voor het ontwikkelen van je talenten. Dat is wat je als school kunt bieden. Maar soms hebben leerlingen of ouders nog meer nodig. Specialistische begeleiding op het gebied van motoriek, dyslexie, creatieve therapie, beelddenkcoach enz, ondersteuning bij de opvoeding. Op welke manier zijn wij op weg om deze samenwerking tussen onderwijs en zorg vorm te geven.

Marjolein Kraal haar passie is werken met kinderen. Ze is een positivo en denkt graag in oplossingen. Ze werkt bij Da Vinci Eemland, een Talentenbouwers school. Haar doel is om kinderen zoveel mogelijk veerkracht te laten opdoen, zodat hun talenten zich kunnen ontwikkelen en ze naar een VO school kunnen die passend voor hen is. Welbevinden vindt zij daarbij een heel belangrijke factor.

 

Binnen de pilot van PPO Rotterdam wordt een ondersteuningscontinuüm ontwikkeld dat flexibel en cyclisch is. De onderwijsbehoeften van de leerling staan daarbij altijd centraal.
Elke school biedt binnen de basisondersteuning een rijke voedingsbodem (d.m.v. signaleren, differentiëren en verrijken) in de reguliere groep en een plusgroep.
Daarbij vindt in de wijken Hillegersberg, Schiebroek en Overschie een pilot plaats met een bovenschoolse deeltijd (50%) HB-groep voor leerlingen met complexe problematiek: kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer en/of gedragsproblemen.
De doelen zijn het doen afnemen van handelingsverlegenheid van leerkrachten en het toenemen van het  welbevinden van leerlingen en de tevredenheid ‚Äč van ouders.
De drie theoretisch onderbouwde pijlers van de pilot zijn: Talentontwikkeling, Executieve vaardigheden en Psycho-educatie. Deze pijlers zijn omgezet naar onderwijsactiviteiten die tijdens deze inspiratiebijeenkomst gepresteerd worden.

Jeroen Naaktgeboren is leerkracht, ambulant begeleider en gedragsspecialist hoogbegaafdheid bij PPO Rotterdam

Deelnemers

(onbekend)
De Begaafden Wijzer
Da Vinci Eemland Amersfoort e.o
(onbekend)
Truus van der Wal
Teunie Rozendaal
(onbekend)
Jikke Emmelkamp
OBS Ter Borch
Steunpunt Passend Onderwijs Enschede
Tom Reuver
Steunpunt Passend Onderwijs Enschede
Cbs de Bron
RSV Breda e.o.
Basisschool de Kameleon
Samenwerkingsverband SPPOH
Juliette van der Meer
SWV Driegang
PPO Rotterdam
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties