Ecologisch kijken naar begaafde kinderen: zicht krijgen op kansen! (PO)

Wanneer:
    • 13:45 - 15:00 - ( 8 / 30 )
Spreker(s): Annemieke Weterings-Helmons (Sessieleider)

Kinderen worden geboren met een bepaalde aanleg. Hoe deze aanleg zich ontwikkelt en hoe de leerling functioneert wordt bepaald door de interactie tussen deze aanleg en het systeem waarin de leerling functioneert. Dat betekent dat we een leerling alleen verder kunnen helpen als we niet alleen de kindkenmerken in beeld brengen, maar ook beschrijven hoe de interactie eruit ziet tussen deze kindkenmerken en het pedagogisch-didactisch systeem waarin de leerling functioneert. Deze manier van kijken naar leerlingen noemen we ecologisch kijken.

In deze workshop gaan we aan de slag met het verkennen van de sterke en zwakke kanten van de leerling en van alle betrokken actoren en factoren in zijn ecologisch systeem. Vanuit een verkenning, aan de hand van een matrix met de ecologie en de schijf van vijf van zelfactualisatie, maken we de vertaalslag naar je eigen praktijk. Oplossingsgericht denken en denken in mogelijkheden sturen deze verkenning zodat je de focus kunt gaan leggen op de uitzonderingen bij het ervaren probleem.
Na deze workshop kun je met behulp van de ingevulde matrix de kansen benoemen die je nog niet eerder benut hebt in de begeleiding van deze leerling.

De workshop is speciaal ontwikkeld voor leraren in het primair onderwijs. Van deelnemers wordt daarom verwacht dat zij werkzaam zijn als leraar of intern begeleider zodat zij vanuit die rol kunnen participeren aan de werkopdracht. Heb je een specifieke casus waarin je niet zo succesvol bent als je hoopt, zorg dat je dan basisinformatie over deze leerling tijdens de workshop (mentaal) paraat hebt zodat je de werkopdracht kunt uitvoeren in de context van deze casus.

NB. Er bestaat een relatie tussen deze workshop en de workshop 'Ecologisch begeleiden van onderpresterende leerlingen: Hoe vergroot je jouw kans op succes?'.
Het kan voor deelnemers daarom interessant zijn om ook die workshop te volgen.

Annemieke Weterings studeerde Ecologische Pedagogiek. Zij is zowel specialist begaafdheid als rekenspecialist. Sinds 2007 werkt zij vanuit haar eigen praktijk samen met Eleonoor van Gerven (Slim! Educatief). Samen ontwikkelden zij o.a. de Post HBO-Registeropleiding Specialist Begaafd & Speciaal (gericht op de begeleiding van dubbel bijzondere leerlingen). Annemieke Weterings heeft samen met o.a. Eleonoor van Gerven en Pierre Wolters het  curriculum van de twee jarige master SEN opleiding Specialist Begaafdheid van Fontys Hogescholen ontwikkeld.

Deelnemers

Weterings Onderwijs Op Maat
Wilma Huinink
BS Los Hoes
Kind in balans
De Rank
basisschool de Rank
OBS De Rietpluim
Maike den Blanken
Obs Klavertje Vier
Tineke Versluis-de Bruin
KuniQ
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties