Betekenisvol werken aan persoonlijke leerdoelen (PO)

Wanneer:
    • 13:45 - 15:00 - ( 31 / 32 )
Spreker(s): Annelies de Muijnck (Workshopleider)

Op de Day a Week School willen we betekenisvol werken aan persoonlijke leerdoelen. Hiermee beogen we dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfsturende, autonome leerlingen. Dit jaar zijn we gestart met een pilot en in deze workshop nemen we je mee in de ontwikkeling van onze nieuwe werkwijze. We hebben hierbij onder andere de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (DVO) van SLO benut. Belangrijke uitgangspunten zijn dat de nieuwe werkwijze:

  • meer op groei en handelen gericht is (nadruk legt op positieve aspecten en onderwijsbehoeften);
  • eigenaarschap stimuleert door gebruik te maken van doelen en succescriteria die voor de leerling en andere betrokkenen helder en inspirerend zijn;
  • afstemming met en betrokkenheid van ouders en thuisleerkrachten versterkt.

Tijdens de workshop gaan we aan de slag met het materiaal (o.a. met doelkaarten en groeibladen) en is er ruimte om na te denken over de toepasbaarheid van deze werkwijze voor de eigen situatie. Ook is er ruimte voor discussie.

Annelies de Muijnck is onderwijsadviseur en -psycholoog bij het ABC in Amsterdam. Met begaafdheid als specialisme zit ze in de programmaleiding van Day a Week School in Amsterdam, Zeist, Houten, Nieuwegein en Haarlem.

Deelnemers

Paraat
Expertisenetwerk Eenbes Basisonderwijs
TalentenJuf
Drie Koningenschool
Noƫlle Joosen
School op de Berg
Johannes Calvijnschool
Excellentiebrigade PlatOO
PCBS De Es
Jolanda Oonk
Paraatscholen
Godelindeschool
Dalton basisschool 't Carillon
Nicole van Orsouw
Stichting Novum
Marloes Dekkers
Stichting Brevoordt
Willeke Mos
Beatrixschool
Paus Joannes School
OBS De Marlijn
OBS De Marlijn
Anita van Rees
Obs ‘t Hunnighouwersgat
Monique van Steden-Mensink
Basisschool Wolderweide
OBS Aremberg
obs Twickel
Laurie de Willigen
OBS Waterrijk
2e Daltonschool
Christel Op 't Root
obs Twickel
Eva van Heugten- van Weert
OKC De Bundertjes
Martie de Pater
De Pateronderwijsadvies
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties