Van Onderwijs voor Hoogbegaafden naar Begaafd Onderwijs (PO)

Wanneer:
    • 15:30 - 16:45 - ( 62 / 75 )
Spreker(s): Minka Dumont (Workshopleider)

Wanneer je kijkt naar wat de hoogbegaafde kinderen in bijvoorbeeld een plusklas doen, dan denk je al snel: 'Dat zou voor alle kinderen waardevol zijn'. Een leerprogramma dat is afgestemd op de behoeften van hoogbegaafden is uitdagend, sluit aan bij de interesses van de leerling, zet aan het denken en komt tegemoet aan de (basis)behoeften autonomie, competentie en relationele verbondenheid. Maar gelukkig leeft het inzicht 'what's good for the best, is good for the rest' en zien we in de praktijk steeds vaker dat scholen inzetten op brede talentontwikkeling en gepersonaliseerd leren. Kijken we naar modellen die 'de 21ste-eeuwse-vaardigheden' beschrijven, dan komen die vaardigheden ongeveer één op één overeen met de lijstjes die de (onderwijskundige) behoeften van hoogbegaafden opsommen. Dit betekent dus een logische overgang van 'onderwijs voor hoogbegaafden' naar 'begaafd onderwijs voor álle kinderen'.

Deze bijeenkomst is het meest geschikt voor leerkrachten die al ervaring hebben met het vormgeven van ‘rijk onderwijs’. Zo wordt de taxonomie van Bloom als bekend verondersteld, zelfs wordt verwacht dat in de lespraktijk al met hogere orde denkactiviteiten aan de slag is gegaan.

Deze training is het logische vervolg hierop en geeft een praktische aanpak om de lespraktijk het ‘Bloomen’ te laten ontstijgen. Doelgericht, planmatig en gestructureerd met de kinderen aan de slag. Werken aan vaardigheden die de kinderen tot ‘experts’ maken in het oplossen van problemen, informatie opzoeken, creatief denken, samenwerken, mediagebruik en reflecteren.

Je verlaat de workshop met een schat aan ideeën om uit te werken en geschikt te maken voor je eigen praktijk.

Minka Dumont geeft ruim tien jaar les in plusklassen en is bekend om haar lesmaterialen. Daarnaast geeft ze cursussen en workshops door het hele land. Komend schooljaar verzorgt ze samen met Désiree Houkema de driedaagse opleiding 'Begaafd onderwijs’, zie www.begaafdonderwijs.nl en is ze betrokken bij de opzet van een voorziening voor twice exceptionals in de basisschoolleeftijd in Amstelveen.

Media & downloads

Deelnemers

Lesmateriaal voor hoogbegaafden
Maria Zaal
SWV Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland
Fred Kouw
Expertisenetwerk Eenbes Basisonderwijs
Drie Koningenschool
Daltonschool de Poolster
Chantal den Ouden
De Cirkel
Younique support in Gifted Education
Noƫlle Joosen
School op de Berg
De Cirkel
Eenbes
Annemieke Rouwendal van Leeuwen
(onbekend)
PCBS De Es
Joke Bremmer
De Regenboog
OBS Piet Mondriaan
Olga Stoffels
OBS De Regenboog
Basisschool Müllerpier
Openbare Basisschool Blaricum
De Rank
basisschool de Rank
KC Het ijzeren kind
Dalton basisschool 't Carillon
Monique Smits
VSO de Sonnewijser
Willeke Mos
Beatrixschool
Teunie Rozendaal
(onbekend)
Heleen Uitterlinde
Basisschool De Wendakker
Stichting Baasis
Jikke Emmelkamp
OBS Ter Borch
De Regenboog
Katholiek Onderwijs Enschede
Basisschool De Jonge Helden
Adviesbureau hoogbegaafde kinderen
OBS De Rietpluim
Alice Bekke & Partners
Mariken van den Berkmortel-Kuijpers
Mariken van den Berkmortel-Kuijpers
Yolande Bormans
Willibrordschool
Hart voor Talent
OBS Steigereiland
Bart van de Voort
Veldvest
Hildebrand van Loonschool
Stichting Initia
Fleur Dekker
Stichting Veldvest
Stichting Proo
het Duet
SWV Driegang
Petra Peeters
kindcentrum LEEF
Heijbergschool
Inge Zwierink
Griftland College
De Gooische School
Annet Baalbergen
PCBS De Regenboog
Mare van Hooijdonk
Basisschool de Verwondering
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties