Hoe kunnen we samen meer betekenen voor de creatieve denkers die (tijdelijk) uitvallen in reguliere settings?

Wanneer:
    • 13:45 - 15:00 - ( 30 / 30 )
Spreker(s): Albert Kaput (Workshopleider), Desiree Houkema (Workshopleider)

(Hoog)begaafde kinderen en jongeren ervaren vaak een ‘mismatch’ in wie zij zijn en wat de omgeving van hen vraagt. Meestal kunnen zij hun creatieve eigenheid onvoldoende kwijt. Hun grote bewustzijn en vermogen om dat te bevatten maakt voor hen het risico groter om zich niet thuis te voelen in de schoolomgeving, onder vrienden/leeftijdgenoten of thuis.

Deze ervaren mismatch kan er uiteindelijk toe leiden dat een creatief, hoogbewust kind of jongere met zijn sterke ontwikkelingspotentieel vastloopt in reguliere settings, met thuiszitten als gevolg. Leraren, ouders en het kind of de jongere zelf kunnen in dergelijke processen vaak een steeds sterker gevoel van bijvoorbeeld machteloosheid, eenzaamheid, onbegrip en onmogelijkheden ervaren. Er lijkt geen perspectief of passende oplossing voor hen te zijn…

Al zo'n 20 jaar zijn er in Nederland centra waar deze jongeren, na een periode van rust en herstel, hun eigen weg (her)vinden. Vanuit ruimte en met passende begeleiding en ondersteuning ontdekken zij gaandeweg hoe ze (weer) kunnen en willen investeren in hun eigen ontwikkeling. De noodzaak tot tijdelijke opvang voor begaafde thuiszitters is nog steeds actueel en het aantal initiatieven om hierin iets te betekenen op lokaal/regionaal niveau neemt toe. Zowel in primair als voortgezet onderwijs blijken dergelijke curatieve maatregelen nog steeds erg nodig te zijn. Hoe kunnen we hierin door lokaal, regionaal én landelijk samen te werken meer betekenen voor deze begaafde, creatieve denkers? Welke kansen zijn er om ook preventief in iedere regio de benodigde ruimte en mogelijkheden te bieden voor het stimuleren van creativiteit en talentontwikkeling? 

Deze workshop wordt verzorgd door Desirée Houkema & Albert Kaput, initiatiefnemers van het regionale 'Support Netwerk voor Creativiteit & Talentontwikkeling' in de regio Arnhem-Nijmegen die als motto heeft: Geen kind de regio uit! (zie bijlage).

Albert Kaput is ECHA Specialist in Gifted Education en heeft al ruim 20 jaar ervaring als coach/begeleider van bewuste, creatieve, gevoelige en intelligente jongeren die zijn uitgevallen in reguliere settings. Eerder bij het Centrum voor Creatief Leren, later in zijn adviespraktijk Slim Begeleiden en tot voor kort ook bij Feniks Talent. 

Desirée Houkema is werkzaam bij het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk voor advies, begeleiding, coaching en training. Zij is ECHA-Specialist in Gifted Education, psycholoog en (technisch) cognitiewetenschapper. Via haar website (Hoog)begaafdheid In-Zicht deelt ze informatie en tools ter ondersteuning bij de (h)erkenning van begaafde leerlingen.

Vanuit 'HB-in-Ontwikkeling' verzorgen Albert en Desirée trainingen voor coaches/mentoren/jeugdhulpverleners van hoogbewuste, creatieve jongeren. Ook begeleiden zij ouders bij de emotionele begeleiding van hun begaafde kinderen in het Peers4Parents programma in de regio Arnhem-Nijmegen. Daarnaast zijn zij bestuurslid van de stichting Webb die initiatieven ontplooit en ondersteunt die bijdragen aan de ontplooiingsmogelijkheden van creatieve, getalenteerde, begaafde individuen. Vanuit hun werkzaamheden willen ze een bijdrage leveren aan het creëren van een stimulerende omgeving die ruimte biedt voor optimale talentontwikkeling en een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling van kinderen én volwassenen.

Deze sessie vindt ook plaats op 15 november.

Deelnemers

National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
Slim Begeleiden
Stichting Netwerk MBO Excellent
Studio Wishdom
Stichting Eenbes basisonderwijs
St. Jorisschool
Openbaar onderwijs Terschelling
Ingrid Kroezen
Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland
(onbekend)
Democratische basisschool De Vallei
Collette Bosch
(onbekend)
Hellen van Koert
KSG De Breul
Ciska Tillema
(onbekend)
Dr. Schaepmanstichting
OBS Steigereiland
Basisschool de Wingerd
(onbekend)
Renea
Norma De Graaf
Praktijk voor cgt en kindertherapie Norma de Graaf
Profi Pendi
OBS Klavertje Vier / Piramide onderwijs
Lia Oegema
Comenius College
Amsterdam HB
Daan van Loon
Feniks Talent
SAMOEN- authentiek begaafd
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties