Inloggen?

Inloggen Help

In gesprek met de leerling om maatwerk te bieden (PO/VO)

Wanneer:
    • 13:45 - 15:00 - ( 50 / 50 )
Spreker(s): Nora Steenbergen-Penterman (Workshopleider), Yvonne Janssen (Workshopleider)

In deze workshop worden diverse hulpmiddelen die in de afgelopen jaren door het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling zijn ontwikkeld aan de deelnemers uitgereikt en toegelicht hoe je ermee kunt werken, zoals:

  • de diverse gespreksplaten ontwikkeld om het onderwijs samen met de leerling vorm te geven;
  • de checklist hoogbegaafdenwijzer po en vo;
  • de online workshop 'verrijkend onderwijs';
  • de poster, waaier en kaartenset met ‘Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling’ (DVO);
  • de intaketool kleuters (nieuw: deze is binnenkort te downloaden).

Na deze workshop heb je er niet alleen een heel pallet aan tools bij om in gesprek met de leerling maatwerk te creëren, maar weet je ook hoe je ze op verschillende manieren kunt inzetten!

Nora Steenbergen-Penterman is projectleider van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO). Daarnaast is zij ECHA-specialist in Gifted Education, onderwijskundige, lerares en senior leerplanontwikkelaar.

Yvonne Janssen is projectmedewerker '(Hoog)begaafdheid binnen Passend onderwijs' bij het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO). Daarnaast is zij onderwijsbegeleider, specialist begaafdheid bij het Samenwerkingsverband po Apeldoorn en SMPG facilitator in het netwerk Peers4Parents.

Deelnemers

Sandra Schelfaut
SWV Passend Onderwijs
Sjoukje Dijkstra
Project 8941
De Regenboog
Quadraam / Lorentz Lyceum
Younique support in Gifted Education
Sanne Kolkman
Dollard College Hommesplein/Stikkerlaan
(onbekend)
Stichting Prodas
De Jonge Uilen
OBS Piet Mondriaan
Hanneke v.d. Hoeven
Basisschool Müllerpier
O.b.s. Ter Cleeff
PlatOO
Egbertusschool
CBS Het Mozaiëk
Katholiek Onderwijs Enschede
Ingrid ten Ten Dam
Basisschool De Jonge Helden
Marloes Boom
PIT kinderopvang en onderwijs
KSG De Breul
Mariken van den Berkmortel-Kuijpers
Mariken van den Berkmortel-Kuijpers
CBS De Regenboog
Hart voor Talent
Eureka fulltime voorziening voor hb-leerlingen
P.C. en R.K. basisschool 'De Kameleon'
Obs Het Palet
Bart van de Voort
Veldvest
CSG Het Noordik
OBS Multatuli
OBS Klavertje Vier
Kim Kleijn
OBS Klavertje vier
Hildebrand van Loonschool
Csw van de Perre
Samenwerkingsverband SPPOH
Expertisecentrum Zuidoost Drenthe
Karen ter Veen
OPO Borger-Odoorn
Gelukkig HB
Onze Lieve Vrouwlyceum Breda
Peter Denissen
Onze Lieve Vrouwelyceum
Nanne Middelburg
Sterk VO
PdB-coaching
Inge Zwierink
Griftland College
HCO
Mare van Hooijdonk
Basisschool de Verwondering
Miran Van Megen
De Verwondering
Organisatie: SLO
Functie: Specialist begaafdheid, Senior Leerplanontwikkelaar po, ECHA Specialist (Hoog)begaafdheid, Projectleider Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling
Organisatie: SLO
Functie: Specialist begaafdheid, Leerplanontwikkelaar po/vo
Organisatie: Younique support in Gifted Education
Functie: Specialist begaafdheid
Organisatie: De Jonge Uilen
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Ambulant begeleider, Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Begeleider peergroep(en), Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: Csw van de Perre
Organisatie: CBS Het Mozaiëk
Functie: onderwijsondersteuning, coaching
Organisatie: Samenwerkingsverband SPPOH
Organisatie: SLO
Functie: Begeleider (hoog)begaafde leerlingen, Beleidsmedewerker, Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling, Onderbouw, Mentor
Organisatie: Expertisecentrum Zuidoost Drenthe
Functie: Orthopedagoog Generalist
Organisatie: Obs Het Palet
Organisatie: OBS Piet Mondriaan
Organisatie: O2A5
Organisatie: CSG Het Noordik
Functie: Onderbouw, Bovenbouw, Mentor, Anders, namelijk...
Organisatie: HCO
Functie: Orthopedagoog, Specialist begaafdheid
Organisatie: Eureka fulltime voorziening voor hb-leerlingen
Organisatie: P.C. en R.K. basisschool 'De Kameleon'
Organisatie: CBS De Regenboog
Organisatie: Stichting Prodas
Organisatie: Egbertusschool
Organisatie: O.b.s. Ter Cleeff
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groep 7
Organisatie: Hildebrand van Loonschool
Organisatie: PlatOO
Organisatie: De Regenboog
Organisatie: Katholiek Onderwijs Enschede
Organisatie: Hart voor Talent
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Beleidsmedewerker, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, ECHA specialist (hoog)begaafdheid
Organisatie: PdB-coaching
Functie: Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Coach
Organisatie: Quadraam / Lorentz Lyceum
Organisatie: OBS Multatuli
Organisatie: KSG De Breul
Organisatie: KC Meander
Organisatie: OBS Klavertje Vier
Organisatie: Gelukkig HB
Organisatie: Onze Lieve Vrouwlyceum Breda