Sessie

(Hoog)begaafdheid en prikkelverwerking

Wanneer:
    • 19:00 - 20:15 - ( 23 / 30 )
Spreker(s): Esther de Boer (Workshopleider)
Locatie: Oosterschelde

Inhoud:
In deze workshop gaan we aan de slag met het begrip (hoog)begaafdheid en specifieke gedragskenmerken van (hoog)begaafde kinderen. Vandaar uit kijken we naar hoe deze kinderen informatie en prikkels verwerken. Hoe reageren begaafde kinderen eigenlijk op prikkels en waarom is dit soms anders dan wij verwachten? Wat weten we over gedragskenmerken en leerbehoeften van begaafde kinderen in relatie tot  (sensorische) prikkelverwerking?

Daarna gaan we aan de hand van inzichten over (hoog)begaafdheid en (hoog)begaafd ‘zijn’ de begeleiding van deze kinderen onder de loep nemen. Wat betekent het voor mij als leerkracht om een (hoog)begaafd en alert kind te begeleiden in de klas? Welke situaties kan ik tegen komen? En hoe kan ik het kind ondersteunen?

Doel:
De deelnemers krijgen kennis over specifieke gedragskenmerken van (hoog)begaafde kinderen in relatie tot   prikkelverwerking van deze doelgroep. Vanuit deze kennis wordt gekeken naar wat dit vraagt aan (extra) begeleiding van onderwijs en ouders.

 

Drs. Esther de Boer is opgeleid tot Sociaal Geografe (Radboud Universiteit), eerstegraads aardrijkskunde docente (Radboud Universiteit) en tot specialist hoogbegaafdheid (ECHA, Radboud Universiteit). Daarnaast heeft zij vanuit haar interesse om kinderen en volwassenen te begeleiden psychologie gestudeerd aan de OU. Zij werkt als adviseur in zowel het primair onderwijs als voortgezet onderwijs, waar zij docenten, teams en directies adviseert en begeleidt bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van (passend) onderwijs. Waarbij het uitdagen van kinderen én volwassenen voorop staat.

Deelnemers

Profielfoto van Heleen Goedegebuur-Biemond
Talent Center GO
Profielfoto van Esther Haspels
EDUMOTIO
Profielfoto van Willemien Roos
Willemien Roos
Profielfoto van Dorine Bier
miniHB
Profielfoto van Esther de Boer
Bijzonder Gewoon Begaafd
Profielfoto van Dianne van Hoeve
Ds. G.H. Kerstencentrum
Profielfoto van Arina Boogaard
Joos van Larenschool
Profielfoto van Marjolein Moeliker
SWV Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee